บูชาแม่ บูชาพระ…บูชาธรรมเนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน!! (จบ)

Published พฤศจิกายน 28, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23 สิงหาคม 2558 เวลา 11:23 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/383650

ธรรมส่องโลก

โดย…พระอาจารย์อารยะวังโส

ดังการก้าวสู่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามอันสูงสุด… ใช้กำลังสติปัญญาอันสูงสุด… ใช้กำลังขันติธรรมอันสูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการชีวิตให้สามารถใช้โอกาส… เวลา… กาลเทศะ ได้อย่างมีจุดสมดุลในความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ดังปรากฏการณ์ในสมัยสุดท้ายเมื่อถือกำเนิดเกิดมาในความเป็นชาติกษัตริย์ สกุลศากยวงศ์ และในโคตรแห่งโคตมะ สำเร็จสมบูรณ์ด้วยเพศอันอุดมในความเป็นมหาบุรุษ… ก็ยังต้องรอกาลเวลาอันเหมาะสมจนได้โอกาสความเป็นมหามงคล ถึงพร้อมด้วยกาลเทศะที่ถูกต้องออกอภิเนษกรมณ์บรรพชาบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง ๖ ปี จนอินทรีย์แก่กล้าพร้อมสมบูรณ์ จึงได้โอกาสสำคัญที่จะต้องตรัสรู้ในเวลาอันอุดมสมฐานะความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

บนความเพียรอันชอบ… ขันติธรรมอันเป็นเลิศ… สติปัญญาอันบริสุทธิ์ จึงทำให้การขับเคลื่อนชีวิตเป็นไปตามธรรม ถูกธรรมวิธี จนบรรลุผลความสัมฤทธิ์ สมความเป็นสามัญญผล…

แม้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา… เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนเพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้คงดำรงอยู่ต่อไปในโลกนี้ เพื่อประโยชน์โดยธรรมแก่สัตว์น้อยใหญ่ที่ยังมีวาสนาบารมี ก็ยังต้องรู้จักการใช้เงื่อนไขในโอกาส… เวลา… กาลเทศะ ให้เหมาะควร บนความรู้เข้าใจในความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติว่า… ธรรมทั้งหลายเป็นเช่นนี้เอง!

จึงขอสาธุชนได้พึงบริหารจัดการชีวิตให้เป็นไปอย่างมีศาสตร์-ศิลป์ที่ถูกต้องตรงธรรมตามที่กล่าว ก็ย่อมสามารถดำเนินการให้ชีวิตก้าวสู่โอกาสแห่งเวลาที่ควร… กาละที่เหมาะสม ด้วยอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิ

เรื่องสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่จะบ่งบอกคุณภาพจิตที่มีคุณค่าของปัญญา โดยเฉพาะการเป็นชาวพุทธที่ต้องดูเรื่อง สัมมาทิฏฐิ นี่แหละเป็นสำคัญ ซึ่งหากยังเชื่อในคุณวิเศษของเดรัจฉานวัตถุ โดยเฉพาะความงมงายตามระบบเทวนิยมของพราหมณ์ดังเที่ยวสวมใส่น้ำตาพระศิวะ น้ำลายพระอินทร์ ขี้-อุจจาระของพระพรหม… ไอ้แบบนี้ ไม่ควรเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนในพระศาสนาแห่ง พระธรรมวินัย นี้…

เจริญพร

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: