109ปีกองทัพเรือกับภารกิจที่รอบด้าน

Published พฤศจิกายน 25, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151119/217148.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
109ปีกองทัพเรือกับภารกิจที่รอบด้าน

109ปีกองทัพเรือกับภารกิจที่รอบด้าน : ตะลุยกองทัพ โดยทีมข่าวความมั่นคง

             เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันกองทัพเรือ” เพราะนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบตะวันตก ก่อกำเนิดเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

“วันกองทัพเรือ” ที่จะครบรอบ 109 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นี้ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจของกองทัพเรือในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของปวงชนชาวไทย

กองทัพเรือ มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3 แสนตารางไมล์ หรือกว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร กองทัพเรือ ได้จัดกำลังทางเรือ และอากาศยานออกลาดตระเวนตรวจการณ์ในเขตน่านน้ำที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากจะต้องดูแลผลประโยชน์ที่แต่ละปี มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 24 ล้านล้านบาท

ทั้งจาก การทำประมง การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การท่องเที่ยว การนำเข้าและส่งออกสินค้าทางทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวนับว่ามีมูลค่ามหาศาลและเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น

สำหรับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ เช่น ปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัดตั้ง ศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียกองทัพเรือ หรือ ศอ.ยฐ. ส่งผลให้จำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ ยังเข้าไปแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยผลการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. ในห้วงระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา

มีการเสนอร่างกฎหมายและประกาศใช้เอกสารสำคัญ การแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนเรือประมง การออกใบอนุญาตทำการประมง การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก จำนวน 28 ศูนย์ ซึ่งการปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการประมงอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: