ส่องเกษตร : เชื่อนายกฯบิ๊กตู่…ดีแน่

Published กันยายน 17, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/176816

วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

“ครม.ประยุทธ์ 3” ประจำการสัปดาห์แรกผ่านพ้นไปแล้ว ทุกคนไม่มีเวลาไหว้ครูหรือเรียนรู้งานใหม่มากนัก เพราะภารกิจหน้าที่การแก้ไขปัญหาประเทศชาติที่มีอยู่มากมายใหญ่หลวงในเวลานี้ ไม่อาจเสียเวลาอะไรได้ สำหรับรัฐมนตรีใหม่ถอดด้าม แค่สัปดาห์เดียวคงพอสำหรับการปรับตัวทำความคุ้นเคยกับข้าราชการประจำและระบบงานต่างๆ สัปดาห์ที่ 2 จากนี้ไป ต้องเริ่มแสดงฝืมือการบริหารให้ปรากฏให้จงได้

ในส่วนรมว.เกษตรและสหกรณ์คนใหม่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่ปรับเปลี่ยนมาจากรมว.พาณิชย์ เคยเป็นผู้ที่คสช.-คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่งมากำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯตั้งแต่ช่วงแรกๆของการยึดอำนาจเมื่อปี 2557 จึงหวังกันว่าน่าจะเดินงานไปได้รวดเร็ว อีกทั้งงานกระทรวงเกษตรฯในฐานะ “ฝ่ายผลิต”กับกระทรวงพาณิชย์ในฐานะ“ฝ่ายจำหน่าย” ความจริงต้องประสานควบคู่กันไปจึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ดังนั้นเมื่อพล.อ.ฉัตรชัยผ่านงานกระทรวงพาณิชย์มาแล้ว ย่อมได้รับการคาดหวังว่า น่าจะเอาบทเรียน มาปรับให้การทำงานทั้ง 2 กระทรวงเกื้อหนุนกันไป ไม่ใช่ขัดแย้งกันเหมือนในอดีต จนส่งผลเสียต่อเกษตรกร

อย่างไรก็ตามแนวนโยบายโดยรวมของรัฐบาล ที่จะเดินหน้าสานต่อจากครม.ประยุทธ์ 2 ถือเป็นธงนำที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะทิศทางที่บอกกล่าวจากผู้นำอย่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ในรายการ “คสช.คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อวันศุกร์ 28 สิงหาคมที่ผ่านมานายกฯบิ๊กตู่ได้พูดเน้นเรื่องการทำงานของ“ครม.ประยุทธ์ 3” โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ที่ผมเห็นว่า น่าจะถ่ายทอดบอกกล่าว ให้รับทราบกันไว้ จะได้ช่วยกันติดตามต่อไป

ตอนหนึ่งของรายการดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า รัฐบาลมีนโยบายจะดูแลสภาพเศรษฐกิจประเทศทั้งระบบ แบ่งเป็น 5 กลุ่มภารกิจหลักที่ต้องขับเคลื่อนสัมพันธ์ไปด้วยกันให้เกิดเป็นรูปธรรม กลุ่มภารกิจที่ 1 เป็นการดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อประคองให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจขณะนี้ไปได้ด้วยดี

กลุ่มภารกิจที่  2 คือ การดูแลเศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาคให้เข้มแข็งที่ผ่านมาการเติบโตเศรษฐกิจไทย อิงกับภาคต่างประเทศ เช่นการส่งออกค่อนข้างมาก เราต้องปรับสมดุล สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากภายใน โดยเน้นที่การเจริญเติบโตในท้องถิ่น
ภูมิภาค พัฒนา 76 จังหวัดให้เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานหลักที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน และทำให้เศรษฐกิจประเทศหมุนเวียน ขับเคลื่อนต่อได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยว การผลิตสินค้า OTOP เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงส่งเสริมตลาดนัดชุมชน เป็นต้น

กลุ่มภารกิจที่ 3 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพสินค้า ผ่านการส่งเสริมแปรรูป/การทำ packaging ให้สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ SMEs หรือแม้แต่สินค้าอุตสาหกรรม…กลุ่มภารกิจที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการวางรากฐานอนาคตเศรษฐกิจของประเทศ…และกลุ่มภารกิจที่ 5  ด้านการต่างประเทศ ถือเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จะเห็นว่า 2 ภารกิจสำคัญแรกสุด จะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรคนรากหญ้าและชุมชน ที่จะต้องเร่งแก้ไขความเดือดร้อนและสร้างความเข้มแข็งให้ได้…ผมก็ขอเอาใจช่วยด้วยเต็มที่

ยังมีคำพูดนายกฯบิ๊กตู่ที่อยากนำมาเน้นอีกเรื่อง คือ ท่านย้ำบอกครม.ประยุทธ์ 3 ว่าทุกโครงการที่ทำจะต้องปลอดจากการทุจริต…

“การประชุมครม.ครั้งล่าสุดนั้น ผมได้ย้ำนโยบายรัฐบาลนี้ว่า เราจะไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่ารูปแบบใดทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองชุดใหม่นี้ ผมกำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเน้นความรอบคอบ ระมัดระวังเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาและตำแหน่งอื่นๆ จะต้องไม่มีข้าราชการการเมืองคนใดไปแอบอ้างหรือกระทำการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตเด็ดขาด รวมทั้งต้องวางบทบาทตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช่ไปนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะสั่งการแทนรัฐมนตรี ไม่ได้ ไม่มีอำนาจสั่งการแทนรัฐมนตรี…”

นี่ถือเป็น“จุดแข็ง”ของรัฐบาลชุดนี้มาตลอด ที่ต้องทำให้ได้ว่า เอาจริงจัดการกับการทุจริต และจะไม่ยอมให้เกิดการคอร์รัปชั่นขึ้นในรัฐบาลเด็ดขาด

ส่วนเรื่องตั้ง“ที่ปรึกษารัฐมนตรี” ท่านย้ำได้ตรงใจผมยิ่ง โดยเฉพาะจากบทเรียนกระทรวงเกษตรฯเอง ช่วงรมว.เกษตรฯคนก่อน ที่บรรดา “กุนซือ”เหล่านี้ ทำอะไรแสบๆไว้เป็นที่เลื่องลือ จนเสียหายมาถึงตัวรัฐมนตรี ก็หวังอีกครั้งว่า พล.อ.ฉัตรชัยจะไม่ก้าวพลาดซ้ำรอย ขอให้ทำตามคำนายกฯบิ๊กตู่ รับรองดีแน่

สาโรช บุญแสง 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: