ประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับภารกิจ‘คืนคุณแผ่นดิน’

Published มิถุนายน 20, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/164239

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.
นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่งจังหวัดกระบี่ โกเล็ก-ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานและซีอีโอ มัณดาวีต์ ทัวร์ และมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการการท่องเที่ยวไทย เมื่อมัณดาวีต์ ทัวร์ เปิดตัวแพ็กเกจ “จ้างคนไปเที่ยว ที่เดียวในโลก” จนประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม มาวันนี้ เขากำลังเดินเครื่องภารกิจใหญ่ในฐานะ เลขาธิการ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคม โดยน้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของสมาคมเปิดตัวด้วยโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” จัดกิจกรรมรณรงค์ “ตลอดทั้งปีทำดีเพื่อพ่อ” พร้อมแนะความรู้ด้าน SME ไทยในชุมชน ให้ครบ 77 จังหวัด ภายในระยะเวลา 2 ปี

โกเล็ก-ประสิทธิ์ เจียวก๊ก เล่าอย่างภาคภูมิใจว่า สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ก่อตั้งขึ้นเพราะอยากพัฒนาองค์ความรู้ด้าน SME ไทยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยรวบรวมกลุ่มข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คอร์รัปชั่น และภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะทำงานเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ

“ผมเป็นผู้รวบรวมและก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อน มีอนุ หมายถึง คณะกรรมการชุดเล็กที่คอยขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคส่วนความมั่นคงความยั่งยืนของ SME หรือภาคการผลิต ภาคส่วนของการขนส่ง การตลาด แม้แต่กฎหมาย และขยายไปภาคส่วนต่างจังหวัดทุกจังหวัด”

สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้พร้อมด้วยโครงการแรกของสมาคมที่ชื่อว่า “โครงการคืนคุณแผ่นดิน” ที่มีกิจกรรม “ตลอดทั้งปีทำดีเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมหลักควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้าน SME รวมทั้งสร้างสรรค์รายการ “คืนคุณแผ่นดิน” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบอกเล่าถึงนโยบายและกิจกรรมของสมาคม

“รายการคืนคุณแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ หลังเคารพธงชาติ เพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนรับทราบว่าสมาคม เรามีนโยบายอย่างไรและทำอะไรเพื่อสังคมบ้าง และที่ประชาชนจะได้รับรู้อีก1 ช่องทาง คือ การจัดกิจกรรม SME เอ็กซ์โปทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้จังหวัดที่องค์ความรู้ด้าน SME เข้าถึงยากได้รับรู้ เพราะปกติการจัดงานจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ควบคู่กับกิจกรรม “ตลอดทั้งปีทำดีเพื่อพ่อ”เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนทำความดี ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป้าหมายคือ ภาคส่วนครอบครัวและประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ เพราะการเข้าถึงในท้องถิ่นมีน้อย จึงจัดกิจกรรมตามหอประชุมหมู่บ้าน โรงเรียนในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนำหนังสือคืนคุณแผ่นดิน หนังสือพ่อหลวงไปแจกจ่าย และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความดีนั้น ไม่เฉพาะแค่วันพ่อ แต่ทำเราสามารถทำความดีกันได้ทุกวัน ซึ่งสมาคมฯ เปิดช่องทางให้ประชาชนเขียนหัวข้อของความดีที่ต้องการทำ ส่งมายังสมาคม ที่ FACEBOOK.COM/bcscp ด้วย

เรื่องการเข้าถึงใน 77 จังหวัด ผมวางแผนไว้ว่าจะเข้าถึงภายใน 2 ปี จะเรียงตามภูมิภาค ตั้งใจว่าจะเริ่มจากชลบุรี เพราะใกล้กรุงเทพฯ จากนั้นก็จะเป็นภาคตะวันออกทั้งหมด ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และปิดงานที่กรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมครั้งแรกในประเทศไทยที่ทำครบ 77 จังหวัด โดยตั้งเป้าว่าสัปดาห์ละ 1 จังหวัด 10 เดือน ได้ 40 จังหวัด เราเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความสามัคคีกัน ร่วมมือกันทำ ก็จะประสบผลสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดที่เราไปจัดกิจกรรม จะให้ความร่วมมือสนับสนุน เพราะสมาคมฯ ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไร แต่ก่อตั้ง
ขึ้นจากแนวคิดคืนคุณแผ่นดิน”

เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมครั้งนี้ โกเล็ก-ประสิทธิ์ บอกว่า ตัวเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนในจังหวัดกระบี่ ได้เรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 เป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะเรียนฟรีแล้ว ยังได้รับแจกสมุด หนังสือ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนต่างๆ เรียกว่าแทบจะไม่ต้องจ่ายเงินเรียนเลย กระทั่งเติบโตและเข้าสู่การทำธุรกิจ ก็ตั้งใจไว้ว่าหากธุรกิจอยู่ตัว มีผลกำไร จะคืนกลับสังคมทันที กอปรกับชื่นชอบโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน ของท่านประธานองคมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เลยมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยทางนั้น

“ธุรกิจ ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ความดีต่างหากที่เป็นทั้งหมด สิ่งสำคัญก็คือนโยบายที่ยั่งยืน เนื่องจากเราเห็นว่าชุมชนต่างๆ มีปัญหาและความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้และการเข้าถึงต่างๆ ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้คนที่เคยลำบากยากจนเหมือนเรา ได้พบเจอเส้นทางแห่งความสำเร็จบ้าง เลยคิดสิ่งนี้ขึ้นมา แล้วผมก็พบนักธุรกิจ ข้าราชการ และนักวิชาการที่มีแนวคิดเหมือนกัน เราก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ เหนืออื่นใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษามากแล้ว เราในฐานะประชาชนชาวไทยควรช่วยกันขับเคลื่อน เพื่อให้แนวพระราชดำริหรือจุดหมายของพระองค์ท่าน ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป”

เลขาธิการ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เล่าอีกว่า ในช่วงที่ธุรกิจประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก เขาได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องความเพียร มาเป็นแรงผลักดันให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

“ผมเคยมีช่วงเวลาที่หนักที่สุดในชีวิต สร้างโรงแรมขึ้นมาแล้วไม่มีผู้เข้าพักแม้แต่รายเดียว และยังเป็นบุคคลที่มีหนี้สูงสุดในภาคใต้ แต่ผมก็สามารถพลิกธุรกิจที่กำลังทรุดให้เดินหน้าต่อไปได้ และประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ด้วยการน้อมนำ
พระราชดำรัสของในหลวงเรื่องความเพียรพยายามมาเป็นเครื่องชี้นำ รวมทั้งความดีและความบริสุทธิ์ใจเข้าสู้ ผมมั่นใจว่าถ้าทุกคนทำได้อย่างผม ก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: