พระองค์โสมฯ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

Published มีนาคม 29, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/151025

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.
https://drive.google.com/drive/folders/0B0LBihCi_mdSWVV3N2poQlNlbnM?usp=sharing

พระองค์โสมฯ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยมีกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ ชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร คุรุสภา และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ เป็นต้น โดยฉลองพระองค์ในชุดเครื่องแบบของมูลนิธิ เสื้อสีเหลือง และทรงพระกรุณาติดเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ จากนั้นได้ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ พิจารณาผลการดำเนินงานของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในรอบปีที่ผ่านมา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง การศึกษา จำนวนทั้งสิ้นเกือบ 2,600 ทุน เป็นเงินประมาณเกือบ 9 ล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาต่างๆ และสื่อมวลชนทุกแขนง, การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวงเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง,การจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานก่อตั้ง และองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ,การมีส่วนร่วมในการจัดงาน “ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี 2558, การจัดงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี 2558 ฯลฯ

ในการนี้องค์ประธานมูลนิธิทรงพอพระทัยและทรงชมเชยปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุนมูลนิธิทุกระดับทุกจังหวัดทั่วประเทศไว้ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ เพื่อให้จังหวัดต่างๆ สามารถตรวจสอบและติดตาม เอกสารรายงานผลการเรียน ใบสมัครจากสถานศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา และสามารถจัดส่งเอกสารให้มูลนิธิได้ทันที และมูลนิธิจะสามารถจัดส่งเงินทุนการศึกษาได้รวดเร็วขึ้น มีความทันสมัย ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดการใช้เอกสารในการทำงาน ซึ่งมีประโยชน์ต่อมูลนิธิและเยาวชนผู้รับทุนอย่างยิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: