เอ็ดเอื้อ สีหนาท อดีตครูกันทรวิชัย ทำเกษตรผสมผสาน รายได้มากกว่าเงินบำนาญ

Published มีนาคม 13, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05056011057&srcday=2014-10-01&search=no

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 27 ฉบับที่ 584

เศรษฐกิจพอเพียง

อำพน ศิริคำ

เอ็ดเอื้อ สีหนาท อดีตครูกันทรวิชัย ทำเกษตรผสมผสาน รายได้มากกว่าเงินบำนาญ

เอ็ดเอื้อ สีหนาท อายุ 71 ปี อดีตครูโรงเรียนกันทรวิชัย อยู่บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สมรสกับ คุณเสงี่ยม สีหนาท มีลูกด้วยกัน 2 คน โทร. (080) 767-3211

ครูเอ็ดเอื้อ และ คุณเสงี่ยม สีหนาท ซึ่งเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) และเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน เล่าให้ฟังว่า เป็นครูอยู่หลายโรงเรียน แต่มาเกษียณอายุราชการที่โรงเรียนกันทรวิชัย ปี 2546 แล้วว่างไม่ได้ทำอะไรเป็นเวลา 4 ปี จนกระทั่งปี 2550 ลูกมาซื้อที่นา ซึ่งมีสระน้ำอยู่แล้วบางส่วน จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรหลายอย่าง ปัจจุบันมีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ดังนี้

1. ทำนา 3 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ ได้ผลผลิตประมาณ 1,900 กิโลกรัม ไม่ขาย เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน

2. สระน้ำในไร่นา 6 บ่อ พื้นที่ 2 ไร่ ใช้เลี้ยงปลาและปลูกผักบุ้ง เลี้ยงปลาดุก 2 บ่อ ปีละ 2 รุ่น ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำสาดลงในบ่อเป็นระยะๆ เพื่อบำบัดน้ำภายในบ่อ ผลผลิตทยอยขายในชุมชน วันละ 5-10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท มีรายได้ปีละประมาณ 40,000 บาท และปล่อยปลาสวายเลี้ยงในบ่ออีก 1 บ่อ จำนวน 1,000 ตัว ยังไม่ได้จับขาย

ส่วนบ่อที่เหลืออีก 3 บ่อ ได้ปลูกผักบุ้งขาว เก็บขายในช่วงฤดูฝน ทุกวันๆ มีแม่ค้าจากตลาดกันทรวิชัยมารับ บางครั้งก็นำไปส่งให้ วันละ 300-500 บาท

การเลี้ยงปลาดุกกับปลูกผักบุ้งจะสัมพันธ์กัน คือเมื่อจับปลาดุกแต่ละครั้ง ปีละ 2 ครั้ง จะใช้วิธีสูบน้ำออก โดยสูบใส่บ่อที่ปลูกผักบุ้งทำให้ผักบุ้งงาม

3. ที่ดอน 1 ไร่ 2 งาน ปลูกพืชหลายชนิด เช่น ปลูกไผ่เลี้ยง 120 กอ เก็บหน่อขาย ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท มีรายได้ปีละกว่า 10,000 บาท, ตะไคร้ กว่า 300 กอ รายได้ปีละกว่า 10,000 บาท, ชะอมและผักสวนครัวอีกหลายชนิด, ปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาและบนคันบ่อกว่า 500 ต้น

ตัดแต่งกิ่งไม้มาทำฟืนขาย มีรายได้กว่า 10,000 บาท ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในฟาร์ม เช่น กิ่งยูคาลิปตัส ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในฟาร์ม มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ สำหรับทำฟืนและเชื้อไฟ เป็นการนำสิ่งเหลือใช้ภายในฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มรายได้ โดยทำเป็นมัด บรรจุกระสอบขายโดยมีแม่ค้ามารับซื้อที่ฟาร์ม เฉลี่ยเดือนละกว่า 10,000 บาท

4. ที่อาศัย และคอกสัตว์ 1 ไร่

เลี้ยงเป็ด มีพ่อแม่พันธุ์ 20-30 ตัว ให้ลูกหลายร้อยตัวต่อปี ขายกิโลกรัมละ 65-70 บาท และไก่พื้นเมือง ขายกิโลกรัมละ 90 บาท ไม่พอขาย มีรายได้ปีละประมาณ 40,000 บาท ส่วนมูลเป็ด ไก่ เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี นำกลับไปใส่พืชหลากหลายชนิด ลดค่าปุ๋ยเคมีลงได้ นอกจากนี้ ยังเจาะบ่อบาดาลเพื่อผันน้ำขึ้นมาใช้เพียงพอตลอดปี

ครูเอ็ดเอื้อ บอกว่า ทุกวันนี้มีความสุขกับการทำการเกษตร มีรายได้ทุกวัน แต่ละเดือนมีรายได้มากกว่าเงินบำนาญ เสียอยู่อย่างเดียวคืออายุมาก ถ้าอายุ 40-50 ปี น่าจะดี

คุณเสงี่ยม บอกว่า เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านด้วย นอกจากทำการเกษตรในฟาร์มแล้วยังแปรรูปปลาร้า ทำเป็นแจ่วบองออกจำหน่าย ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ความพิเศษของแจ่วบอง “ตราผู้ใหญ่เสงี่ยม” คือทำจากปลาร้าที่หมักไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นแจ่วบองที่สุกแล้ว คือปลาร้าที่บดแล้วจะนำไปนึ่งให้สุก เครื่องเทศและสมุนไพรที่นำมาปรุงก็ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วก่อนที่จะนำมาปรุงให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงได้รสชาติที่อร่อย

ขณะนี้บรรจุกระปุก 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก โหลละ (12 กระปุก) 100 บาท ขนาดกลาง โหลละ 130 บาท และขนาดใหญ่ กระปุกละ 50 บาท ขายภายในอำเภอกันทรวิชัยหลายแห่ง, อำเภอเมืองมหาสารคาม , อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ ยังส่งขายเป็นกิโลกรัมให้กับแม่ค้าไปบรรจุเองเป็นยี่ห้อของเขาเอง ที่จังหวัดระยอง และภาคใต้ โดยเฉลี่ยผลิตเดือนละประมาณ 150 กิโลกรัม

ท่านที่เคารพครับ จะเห็นว่า การทำไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสานยังคงเป็นทางเลือกที่ดีเสมอสำหรับเกษตรกร ไม่เว้นแม้แต่ครูที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งการทำแจ่วบองที่สะอาด รสชาติอร่อย สนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อแจ่วบองได้ที่ โทร. (080) 767-3211

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: