สะเก็ดล้านนา : 18 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131268

วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

nn รณรงค์งดเหล้า… โชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบนโยบาย มาตรการในการสนับสนุนจากประชาคมงดเหล้า ในงานเวทีสานพลัง เครือข่ายความร่วมมือประชาคมงดเหล้า (ประชาคมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อการรณรงค์งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่) ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาคีหลักที่ให้ความร่วมมือ และมีคณะทำงานระดับอำเภอ 25 อำเภอ เป็นกำลังสำคัญในการขยายผล ทั้งสร้างการเรียนรู้ และกระตุ้นหนุนเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานของแต่ละตำบล แสดงถึงนิมิตอันดี ที่จะแสดงออกถึงความสามัคคีปรองดองขององค์กรที่หลากหลาย ที่จะคืนความสุขให้ประชากรอย่างแท้จริง…

nn สุขภาพดีไม่มีขายนะเจ้า…ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีชุมชน 97 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรม ตรวจประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI), วัดรอบเอว, วัดความดันโลหิต, ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว, ประเมินคัดกรองความเสี่ยงและให้คำปรึกษา, ตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดการได้ยิน โดย ศูนย์การได้ยินดีเมด, ตรวจวัดสายตา, นิทรรศการและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค, นิทรรศการเกี่ยวกับสุราจากโรงพยาบาลสวนปรุง, นิทรรศการจากสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนพันธุ์ใหม่ เด็กไทยสุขภาพดี…

nn ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับดอกไม้นานาพรรณ…ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดเผยว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานภาคี เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี “เทศกาลชมสวน” (Flora Festival 2014) ภายใต้ชื่องาน “ความหลากหลายพรรณไม้และวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ภายในงานมีการจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวงที่ให้สีสันสวยงามพร้อมเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามตลอด 90 วัน ตระการตากับการแสดงแสงสีหอคำหลวงและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจำลองศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ซุ้มผักแฟนซี สวนองค์กรใหม่จากองค์กรชั้นนำของประเทศ เพลิดเพลินกับดนตรีในสวนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมสนุกกับกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ อีกมากมายเจ้า…

nn ขนส่งเชียงใหม่ ขยายเวลาขอรับป้ายแทนที่แตกลายงาฟรี!!…ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ขยายเวลาให้เจ้าของรถยนต์ที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถ อักษร ขข, ขค และ ผบ ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งป้ายที่ขอแทนชำรุดหรือสูญหายระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2553 ที่ชำรุดแตกลายงาขอให้ไปติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ได้ฟรี! ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ…nn

ศุภรักษ์ จิรกิจญาดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: