นราธิวาสฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ‘ศาสนพิธีกร’

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131628

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรม จ.นราธิวาส กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีกร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่วัดพรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าร่วมปฏิบัติพิธีการอันเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ไวยาวัจกร และผู้สนใจด้านศาสนพิธีกร จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม

ด้านนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรม จ.นราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรม จ.นราธิวาส ในฐานะที่มีบทบาทและหน้าที่ในการรับสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี เล็งเห็นว่าศาสนามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทย และอยู่ในสถาบันที่สำคัญ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ปัจจุบันการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ เกิดความหลากหลาย ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้เกิดความขัดแย้ง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่และวางแนวทางการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: