‘ธัมมสิริศึกษา’อบรมครูมืออาชีพสู่ประตูอาเซียน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131626

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ เป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด และมนุษยสัมพันธ์ครูมืออาชีพสู่ประตูอาเซียน” ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จำนวนกว่า 100 คน โดยได้รับความกรุณาจาก พระอาจารย์ คเชนทร์เทพ สุเทโว(หาญณรงค์) จากศูนย์ฝึกอบรมวัดสารภี จ.เชียงใหม่ มาเป็นพระวิทยากรให้การอบรม ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มีการพัฒนาทั้งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และบทบาทการเป็นตัวแทนขององค์กร จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อในงานให้บริการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการนำองค์กรไปสู่งานบริการที่มีคุณภาพ ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่จะมาถึงในต้นปี 2558 นี้

ด้วยการจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดของบุคลากร ให้สามารถพัฒนาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: