จิตติ รัตนเพียรชัย : แนะนำการแก้ปัญหาเรื่่องข้าวไทย

Published มกราคม 12, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : คุณจิตติ รัตนเพียรชัย (Chitti Ratanapeanchai)

วันนี้ ผมขอเสนอแนะเรื่่องข้าว ให้พวกเราได้เข้าใจกัน แต่เดิมเรามีนาดำ กับนาหว่าน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ก็เลือกทำนาหว่านเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวก รวดเร็ว ไม่ปวดหลังต้องก้มๆเงยๆเหมือนนาดำ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยจึงถดถอยลงเรื่อยๆ เพราะขาดการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่ดี

นาดำ เราจะดำต้นกล้าที่คัดสรรแล้ว โดยเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์มาปักดำ เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตแตกกอ จนออกเป็นรวงข้าว ชาวนาก็จะเดินสำรวจว่ากอข้าวกอไหนงามและให้ผลผลิตดี จะเลือกเก็บก่อข้าวนั้นๆมาคัดแยกเอาเฉพาะต้นที่แตกกอดีและให้ผลผลิตสูงมาทำเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกต่อไป ด้วยวิธีนี้ จะทำให้ผลผลิตพันธุ์ข้าวของเราไม่ตกลง (เวียดนามยังคงใช้วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ในการทำนา)

นาหว่าน ก็นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหว่านในแปลงนาที่เตรียมไว้แล้ว เมื่อข้าวโต ก็คอยดูว่าข้าวกอไหนเป็นข้าวนก คือเป็นข้าวเม็ดลีบ ก็ถอนออก ด้วยวิธีนี้ เราไม่สามารถคัดสรรเลือกข้าวที่มีอยู่มาเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ หากคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีนี้หรือนำเมล็ดข้าวจากนาหว่านมาทำเป็นพันธุ์ข้าว เราก็จะได้ผลผลิตตกต่ำลง

แต่ปัจจุบันนี้ วิธีที่เหมาะสมและชาวนาควรนำมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตและไม่ต้องเสียเงินไปซื้อพันธุ์ข้าวที่อื่นมาปปลูก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะให้ผลผลิตดีไหม หรือชาวนาท่านใดจะเลือกใช้วิธีดังกล่าวสำหรับทำพันธุ์ข้าวขาย ก็จะเป็นแนวทางหนีสภาวะ เกษตรกรอยากจนได้เป็นอย่างดี ทำตามนี้นะครับ

เนื่องจากข้าวที่เราปลูกเป็นพันธุ์ที่ผสมตัวเอง ดังนั้นวิธีผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงมีความสำคัญที่จะทำให้ข้าวมีผลผลิตดี ผลผลิตไม่ลดน้อยถอยลงตลอดเวลา ให้ทำดังนี้
1) เพาะกล้าในถาดหลุม หลุมละ 1 เมล็ด เพื่อนำไปปักดำ 1 ก่อ
2) เมื่อต้นข้าวแตกก่อ ถอนกอข้าวที่แตกก่อไม่ดีทิ้ง
3) เมื่อต้นข้าวออกรวง ให้ถอนต้นกล้าที่ให้รวงไม่ถูกต้องตามลักษณะ เช่นรวงสั้น เมล็ดลีบ ทิ้งให้หมด
4) ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเมล็ดข้าวในแปลงให้ชาวนาไปใช้ปลูก ให้เลือกกอที่มีลักษณะและคุณสมบัติดีที่สุดให้เพียงพอเพื่อใช้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครั้งต่อไป

หมายเหตุ: จากการนำวิธีดังกล่าวไปปฏิบัติจริง พบว่า การคัดเลือกพันธุ์ครั้งแรก จะให้ผลผลิตดีขึ้นร้อยละ 15 แต่การปฏิบัติครั้งที่สองและสามเป็นต้นไป จะให้ผลผลิตดีขึ้นในอัตราการเพิ่มผลผลิตที่น้อยลง และด้วยวิธีนี้ จะทำให้ผู้ผลิตพันธุ์ข้าวที่มีการวิเคราะห์และพิจารณาให้ดี อาจจะได้พันธุ์ข้าวใหม่ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ (Mutation) การเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากนาหว่านไปทำพันธุ์ในครั้งต่อๆไป ผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วในประเทศไทย

chitti007

.

chitti008

.

chitti009

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: