‘พิมพาพรรณ’ กับงานท้าทาย หัตถศิลป์ไทย

Published มกราคม 5, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันเสาร์ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 00:00 น.

‘พิมพาพรรณ’ กับงานท้าทายหัตถศิลป์ไทย…จรรโลงโลก

งานหัตถศิลป์ของไทย ชื่อชั้นเรื่องความประณีตและงดงาม เป็นที่เลื่องลือไม่แพ้ชาติใดในโลก สิ่งเหล่านี้ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนไทยที่มีมานานในอดีต จึงควรค่ายิ่งต่อการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ ศ.ศ.ป. (องค์การมหาชน) ภายใต้การนำของ ซีอีโอ “พิมพาพรรณ ชาญศิลป์” ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญที่จะผลักดันภารกิจนี้ เพื่อทำให้ “งานหัตถกรรม” เป็นสินค้าที่สามารถส่งออกได้ ทว่าการจะเดินไปสู่เป้าหมายได้นั้นต้องมีการพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาดเป้าหมายเสียก่อน

“พิมพาพรรณ” บอกว่า ปัจจุบันงานหัตถศิลป์แขนงต่าง ๆ ที่เคยทำกันมา เริ่มประสบปัญหาไม่มีคนสืบทอด เช่น การทอผ้าบางชนิดบางลวดลาย งานจักสาน งานปั้น เมื่อครูช่างสิ้นไป ภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะสูญหายไปด้วย จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ด้วยการสนับสนุนทายาทหรือผู้สืบทอดช่างฝีมือในแต่ละแขนง ซึ่งทายาทเหล่านี้ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ เราต้องช่วยกันส่งเสริมให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความเป็นคนรุ่นใหม่ ร่วมสมัย เกิดคุณค่าสูงสุด ทำอย่างไรทายาทจึงจะมองเห็นว่างานของบรรพบุรุษมีความสำคัญ และสร้างอนาคตให้กับเขาได้

ทุกวันนี้เราจึงต้องร้อยเรียงภารกิจดังกล่าวควบคู่ไปกับ การสร้างธีมกำหนดทิศทางที่จะเดินไป คล้ายกับการ ประคองคนเดินเตาะแตะให้ค่อย ๆ ก้าวเดินและเติบโตไปด้วยกัน เริ่มจากปี 2556 เราเน้นงานชุมชน ค้นหาและพัฒนาทักษะของคนในชุมชน พอปี 2557-2558 เราพัฒนาเรื่องการออกแบบ เทคนิคการผลิต และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ส่วนในปี 2559 เน้นการตลาดให้มากขึ้น ขยายตลาดที่มีอยู่ให้เผยแพร่ไปกว้างไกลมากยิ่งขึ้น

งานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มิใช่เพียงการสร้างรายได้หรือเป้าหมายทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เรายังมีบทบาทสำคัญอีก 2 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมและด้านสังคม เพื่อสร้างให้งานหัตศิลป์เป็นสิ่งที่มีค่า มีการยกย่องเชิดชูครูช่าง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่มีความรู้ มีฝีมือ มีความสามารถทางหัตถศิลป์ ได้ร่วมกันเชิดชูผู้ที่สืบทอดวัฒนธรรม ให้ท่านเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจ

ในปี 2558 เป็นปีที่เปิดสู่ประชาคมอาเซียน เรามีโครงการ ASEAN Craft Trend เป็นเรื่องแนวโน้มการตลาดของหัตถกรรมอาเซียน จะมีการแลกเปลี่ยน พบปะ พูดคุย ของผู้นำเทรนด์ในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการดี ๆ เช่น ทำ Exhibition ผ้าอาเซียน ซึ่งจะเป็น Hi-Light Exhibition เป็นครั้งแรกที่จะรวบรวมผ้าของวัฒนธรรมต่างๆ ในอาเซียนมาจัดแสดงไว้ด้วยกัน มีโครงการ LUX by Sacict ซึ่งเป็นการ เชิดชูครูช่าง ผู้เป็นปูชนียบุคคล โครงการ Sustainable Craft งานหัตถศิลป์ที่ก่อให้เกิดความความยั่งยืน ที่สำคัญระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2558 จะมีงาน นวัตศิลป์นานาชาติ ที่มีการแสดงผลงานหัตถกรรมจาก 20 ประเทศทั่วโลก และงาน Thailand InternationalPorcelain Painting Convention 2015 การจัดแสดงผลงานจิตรกรรมเครื่องกระเบื้อง การประกวดผลงานเครื่องกระเบื้องแบบสากล และการประกวดเครื่องเบญจรงค์ โดยมีศิลปินระดับโลกมาร่วมแสดงผลงานและสาธิต

“ในฐานะซีอีโอต้องชัดเจน ต้องบริหารและวางแผนให้ชัด แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเรายึดหลัก GoodGovernance ดิฉันโชคดีที่ได้ทำงานกับคนเก่งและคนดีมาโดยตลอด มีผู้บังคับบัญชาคอยสอนและเป็นแบบอย่างของการทำงานที่ดี ซึ่งดิฉันเองได้เรียนรู้และทำเป็นแบบอย่างให้คนอื่น ๆ องค์กรจะดีได้นั้นผู้นำต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี งานต้องแน่วแน่ชัดเจน และ ผู้นำต้องผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง แม้จะคืบหน้าเพียงหนึ่งก้าว ก็ต้องนับว่าก้าวหน้า”

อยากฝากถึงคนไทยทุกคนว่าถ้ามีโอกาสอยากให้มาชมผลงานหัตถศิลป์ด้านต่าง ๆ ฝีมือคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงงาน Thailand International Porcelain Painting Convention 2015 เราจะมีศิลปิน Porcelain Painting ระดับโลกมาร่วมแสดงผลงานและทำกิจกรรมสาธิตให้ได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sacict.or.th/www.tippconvention.com

“จ๊อบแมน”

job_man28@yahoo.co.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: