วิถีไทย

Published พฤศจิกายน 24, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.thaipost.net/tabloid/231114/99350

สาระน่ารู้
Sunday, 23 November, 2014 – 00:00
.
พลิกฟื้น’สามพราน’สู่วิถีเกษตร
จัดงาน’วันสังคมสุขใจ’29-30 พ.ย.
รัฐ-เอกชน-เกษตรกร-องค์กรพัฒนาเอกชน อำเภอสามพราน จ.นครปฐม อบต.17 ตำบล มูลนิธิสังคมสุขใจ สามพรานริเวอร์ไซด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัย โรงเรียน และเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ผนึกกำลังความร่วมมือ จัดงาน “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ณ สวนสามพราน ระดมพืชผักผลไม้ที่ปลูกและผลิตในระบบอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย จากเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม มาให้ผู้บริโภค ชม ช็อปและชิมภายใต้บรรยากาศตลาดน้ำอินทรีย์ย้อนยุค ตลาดบกอินทรีย์โบราณ มั่นใจได้รับการตอบรับสูง หวังพลิกฟื้นและคืนชื่อเสียงอันลือเลื่องของอำเภอสามพราน ว่าเป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายพืชผักผลไม้คุณภาพดี
นายมนู สร้อยพลอย อดีตนายอำเภอ อำเภอสามพราน ซึ่งเป็นผู้ร่วมบุกเบิกโครงการสามพรานโมเดล กล่าวว่า อำเภอสามพรานเป็นพื้นที่เพาะปลูกและจำหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คุณภาพเป็นที่ยอมรับ แต่ด้วยปัจจัยจากสื่อโฆษณาทำให้เกษตรกรสำคัญผิดในเรื่องของการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ทำให้มีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งต้นทุนการผลิตก็สูงตาม
จากปัญหาเหล่านี้ทางอำเภอจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น พลังชุมชน เกษตรกร และนักวิชาการ นำองค์ความรู้จากโครงการสามพรานโมเดล มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรในอำเภอสามพรานตระหนักถึงความสำคัญ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำเกษตรตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรผู้ปลูก เรื่องดิน น้ำ ผลิตผล รวมถึงระบบการตลาด โดยทำแบบครบวงจร เพื่อหวังเปลี่ยนจากเกษตรกรเคมีสู่วิถีเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
“การจัดงานวันสังคมสุขใจครั้งนี้มีความสำคัญและมีความหมายมาก เพราะจากมุ่งมั่นพยายามจากทุกภาคส่วน ทำให้วันนี้ อ.สามพราน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี หันมาทำการเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และขยายเครือข่ายกว้างออกไปเรื่อยๆ อีกทั้งทำอย่างจริงจังเป็นระบบ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรจำนวน 30 ราย กำลังจะได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)” นายมนู กล่าว
ด้านนายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานวันสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่มีความพยายามภายใต้โครงการสามพรานโมเดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีในการการเกษตรของเกษตรกร ในอำเภอสามพรานและภายในจังหวัดนครปฐม จากการใช้เคมีมาใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยก่อนหน้านี้อำเภอสามพราน ร่วมกับ 40 หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าอินทรีย์ โดยตั้งเป้าว่าจะพัฒนาอำเภอสามพราน ให้เป็นชุมชนแห่งความสุข ปลอดสารเคมี เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตสินค้าอินทรีย์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
“เพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวรวมถึงขยายการทำเกษตรอินทรีย์ และกระตุ้นความต้องการผลผลิตอินทรีย์ของผู้บริโภคให้มากขึ้น จึงได้มีการจัดงานวันสังคมสุขใจในวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ที่สวนสามพราน เพื่อนำเสนอคุณค่าของโครงการสามพรานโมเดล และนำผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรกร มาโชว์และจำหน่าย พร้อมเปิดตัวเกษตรกรที่กำลังจะได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ในปี 2557”
สำหรับงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ย้อนสังคมไทย สู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวีปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ซึ่งไฮไลต์ของงานจะเป็นการเปิดตลาดน้ำอินทรีย์ย้อนยุค ซึ่งเกษตรกรจะนำผลผลิตอินทรีย์ลงเรือมาจำหน่ายและตลาดบกโบราณอินทรีย์ ที่มีผลผลิตอินทรีย์ สดจากไร่ ตัดใหม่จากสวนของเกษตรกรกว่า 100 ชนิด มาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อในราคาสบายกระเป๋า
ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ ซุ้มกุหลาบมอญอินทรีย์ ไอเดียบ้านดินพอเพียงในฝัน การสอนเทคนิคการทำปุ๋ย การบำรุงดิน การปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางและจากวัสดุเหลือใช้ชิมเมนู เช่น นพเก้าน้ำพริกสูตรเด็ด 9 ชนิด พร้อมข้าวหุงหม้อดิน 9 สายพันธุ์ ที่เคียงมากับผักไทยพื้นบ้านสดๆ รวมถึงช็อปผักผลไม้อินทรีย์ และเพื่อฟื้นตำนานข้าวสารขาว ลูกสาวสวย จะมีการประกวดลูกสาวชาวสวน เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสังคมสุขใจ ในปีต่อๆ ไปด้วย พร้อมเปิดจองข้าวหอมนครชัยศรีอินทรีย์ นาแรกของสวนสามพราน ซึ่งมีจำนวนเพียง 500 กิโลกรัมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Post&Share สำหรับผู้ชอบถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กชิงรางวัลอีกด้วย
“เชื่อว่างานวันสังคมสุขใจ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วน ด้านเกษตรกรก็จะได้เห็นความต้องการของตลาดที่กว้างขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาแปลงปลูกและแผนการจัดการผลผลิต ด้านผู้บริโภคซึ่งได้เจอ ได้พูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง ก็จะมีความมั่นใจในสินค้าที่เขาซื้อมากขึ้น ตลอดจนรู้แหล่งสินค้าอินทรีย์ ด้านภาครัฐ-เอกชน และ NGO ก็จะเห็นถึงความตื่นตัวของสังคม และหันมาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโซ่อุปทานอินทรีย์ พร้อมนำโครงการสามพรานโมเดลไปขยายผลสู่การสร้างสังคมสุขใจให้กับชุมชนอื่นๆ” นายอรุษ กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: