ชานชาลาประชาชน…สุริยันต์ ทองหนูเอียด แม่น้ำ 5 สายกับพลังประชาชนทั้งแผ่นดิน

Published พฤศจิกายน 24, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.thaipost.net/tabloid/231114/99355

สาระน่ารู้
Sunday, 23 November, 2014 – 00:00
.
หกเดือนหลังจากการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โรดแม็พการแก้ปัญหาประเทศ 3 ระดับก็เดินตามลำดับขั้นตอนตามที่ได้กำหนด
22 กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
31 กรกฎาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จำนวน 200 คน
24 สิงหาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ เมื่อ 31 ส.ค.2557
12 กันยายน 2557 คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย 11 ด้านต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการของรัฐบาลชุดนี้
6 ตุลาคม 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 250 คน
4 พฤศจิกายน 2557 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน พร้อมกรรมการอื่นอีก รวม 36 คน เพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญภายใน 120 วัน
นี่คือแม่น้ำ 5 สาย (คสช., สนช., ครม., สปช. และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยกล่าวไว้เกี่ยวกับโรดแม็พแม่น้ำ 5 สายของ คสช. เมื่อ 23 ก.ค.2557
18 พฤศจิกายน 2557 การประชุมแม่น้ำ 5 สาย ระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำ สปช. และ สนช. นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา
ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณและยืนยันว่ารัฐบาลต้องการนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปให้ได้ภายใน 1 ปีตามที่ตั้งใจไว้ และเน้นย้ำให้ สปช.และ สนช.ร่วมกันทำงานใน 3 ส่วน คือ
1.ขอให้ สนช.เร่งผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี ซึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณ 300 ฉบับ โดยขณะนี้ ครม.ได้เตรียมที่จะเสนอ สนช.ในเร็วๆ นี้ ประมาณ 100 ฉบับ
ส่วนที่เหลือจะทยอยตามมาภายหลังจากนี้ หรืออย่างน้อยภายในปีนี้ สนช.ต้องออกฎหมายที่ทำให้ประชาชนมีความสุขเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานให้กับประชาชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
2.ภายใน 3 เดือนนี้ สปช.ต้องทำงานให้เห็นผล และถ้ามีอุปสรรคอะไรก็ให้ทำเรื่องมายัง ครม. ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการให้ทั้งหมด และ
3.อยากให้ สปช.เดินหน้ากระบวนการปฏิรูป ไม่อยากให้ไปเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ต้น เพราะกระทวงกลาโหมได้ทำรายงานเสนอมาครบทั้ง 11 ด้าน หากมีส่วนไหนที่ขาดค่อยเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ดูเหมือนว่า แม่น้ำ 5 สายได้เดินตามแผนโรดแม็พของ คสช. แต่เสียงที่เงียบกลับดังขึ้นมาทุกขณะ
นั่นคือเสียงของประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ โดยประชาชนเป็นผู้กำหนด ไม่ว่าจะเป็น “ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน”, “สถาบันปฏิรูปประเทศไทย”, “สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป” ฯลฯ
รวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ทั้งปัญหาป่าไม้ทับที่ทำกิน ปัญหาที่ดิน การจัดการน้ำ โครงการขนาดใหญ่ ฯลฯ น่าเสียดายที่กลุ่มคนเหล่านี้ถูกจำกัดพื้นที่ภายใต้กฎอัยการศึก
อย่าลืมว่า การปฏิรูปที่ดำเนินมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 รัฐธรรมนูญธงเขียว 2540 มาจนถึงปัจจุบัน
ล้วนแต่ถูกผลักดันมาด้วยการพลังต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อของวีรชน
การเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) กปปส. หรือแม้แต่คนเสื้อแดงบางส่วน ก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศรอบด้าน
การปฏิรูปประเทศที่ดำเนินมาจากอดีตถึงปัจจุบัน (2475-2557) เนื้อหาจึงไม่ได้มีแค่ข้อเสนอ 11 ด้านของกระทรวงกลาโหม ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวไว้
ประการสำคัญ การปฏิรูปจะสำเร็จได้ก็ต้องให้ประชาชนทั้งเห็นด้วยและคัดค้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังที่นายพิภพ ธงไชย เคยกล่าวในเฟซบุ๊กของตนหลังการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่า
“ถ้าการยึดอำนาจครั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติสร้างเครื่องมือและกระบวนการการมีส่วนร่วม ทำเรื่องปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สำเร็จ ก็สามารถชูธงว่า “เป็นการปฏิวัติประชาชนร่วมกับทหาร” ได้ และจะเป็นแห่งแรกของโลกยุคนี้โดยทหารดูแลความมั่นคงและจัดระเบียบเพื่อนำไปสู่การปฏิรูป ประชาชนเป็นผู้นำการปฏิรูป พี่น้องเสื้อแดงที่เป็นชาวไร่ ชาวนา และกรรมกร ก็จะหันมาสนับสนุนถ้าการปฏิรูปนั้น ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทุกด้าน จะเป็นการสร้างชนชั้นกลางใหม่ขึ้นในสังคมไทย”
การปฏิรูปที่กำลังเดินไปตามโรดแม็พแม่น้ำ 5 สายของ คสช. จึงต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น อันจะนำมาซึ่งศรัทธาของประชาชนในการปฏิรูปในครั้งนี้
โลกแห่งการสื่อสารในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวที่ไร้ข้อจำกัด คือเสรีภาพของประชาชนที่ไม่อาจขัดขวางได้ คสช.จึงต้องทบทวนท่าทีต่อการแสดงความเห็นของประชาชนและวิธีการทำงานให้สอดคล้อง
เช่นดังกรณีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงไปเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 17 พ.ย.2557 เป็นต้น
ถึงเวลาที่แม่น้ำทั้ง 5 สายต้องผสานกับพลังทั้งแผ่นดินเพื่อนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปที่แท้จริง.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: