ชานชาลาประชาชน…สุริยันต์ ทองหนูเอียด

Published พฤศจิกายน 24, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.thaipost.net/tabloid/161114/99047

สาระน่ารู้
Sunday, 16 November, 2014 – 00:00
.
ก้าวแรกสู่ก้าวที่สอง ที่สาม และก้าวต่อๆ ไปเพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย
9 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือในนาม “สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)” ประกาศเดินเท้าทางไกลจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพฯ รณรงค์ “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย”
โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลในปัจจุบันเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ที่กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจน 4 ฉบับ
เพียงก้าวแรกของการเดินรณรงค์จากลานวัดสวนดอกออกประตู ตัวแทนผู้มีอำนาจรัฐในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และฝ่ายอื่นๆ ได้เข้ามาประสานงานเจรจาเพื่อติดต่อผู้มีอำนาจลงมาแก้ไขปัญหา และขอร้องให้เราหยุดกิจกรรมเดินรณรงค์เอาไว้ก่อน ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการขอร้อง การปิดล้อม และควบคุมตัวชั่วคราว ขณะเดียวกันการประสานงานได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการเจรจา
13 พฤศจิกายน 2557 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงมาเจรจาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ สกน. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวให้แนวทางการแก้ปัญหาว่า
“รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงกลางกระทรวงต่างๆ ในการแก้ปัญหา โดยจะดำเนินการตามนโยบาย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ใช้หลักเมตตาธรรมในการแก้ปัญหาของประชาชน”
ซึ่งผลการเจรจามีความคืบหน้าระดับหนึ่ง ทั้งปัญหาในระดับพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น
กรณีชาวบ้านถูกขังระหว่างดำเนินคดีจากปัญหาป่าไม้, ที่ดิน บ้านสันตับเต่า ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และบ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ประชุมมอบหมายยุติธรรมจังหวัดให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ประสานงานกับทีมทนายสิทธิมนุษยชนเพื่อดำเนินการต่อไป
กรณีผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ 4 พื้นที่ ประกอบด้วย บ้านห้วยหกและบ้านเลาวู ต.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, บ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยน้ำตื้น ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ให้นำไปหารือในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ กับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลกับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนเข้าที่ประชุม
กรณีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามข้อเสนอของ สกน. ควรดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในการสรรหา ที่ประชุมเห็นด้วยและให้เร่งรัด
นายสุแก้ว ฟุงฟู ตัวแทน สกน. กล่าวถึงความล่าช้าในการแก้ปัญหาโครงการธนาคารที่ดินในพื้นที่ 5 พื้นที่ ได้แก่ บ้านไร่ดง, บ้านแม่อาว อ.ป่าซาง, บ้านแพะใต้ อ.หนองล่อง, บ้านท่ากอม่วง อ.บ้านโฮ่ง, จังหวัดลำพูน และบ้านโป่ง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยากให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ทันกับคดีความที่ศาลได้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน เจรจาแก้ปัญหากับรัฐบาล ซึ่งใกล้เวลาตัดสินคดีแล้ว
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะรับเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอเรื่องเข้า ครม. โดยจะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันที่ 20 พ.ย.นี้
กรณีให้เร่งรัดการดำเนินการโฉนดชุมชนทั่วประเทศ 450 พื้นที่ (ภาคเหนือ 48 พื้นที่) ซึ่งได้ยื่นคำขอเพื่อดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยโฉนดชุมชน ขออนุญาตให้ชุมชนได้บริหารที่ดินตามวัตถุประสงค์ ปัญหาติดขัดอยู่ที่ไม่มีประธานที่จะมาดำเนินการ ม.ล.ปนัดดารับปากจะเร่งแต่งตั้งประธาน, รองประธาน และสำนักนายกรัฐมนตรีจะรับเป็นเจ้าภาพในการผลักดันนำเรื่องเข้า ครม. เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่วนกรณีอื่นๆ เช่น การฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงตามมติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 และการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อความเป็นธรรม ก็จะเร่งดำเนินแต่งตั้งกลไกโดยเร็ว
แม้ผลการเจรจาจะเป็นไปด้วยความราบรื่นตามแนวทางที่ สกน.นำเสนอ และหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจะดำเนินการเร่งรัดติดตามเพื่อให้ผลการเจรจาทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเร็ว
สกน.ยืนยันว่าก้าวที่สองของการเดิน “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” มีความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีก้าวที่สามในการเจรจากับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพย์ ให้ก้าวต่อไป
“เราขอยืนยันว่ายังมีก้าวที่สามของกิจกรรมการเดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่จะมาถึงนี้ อันเป็นก้าวที่สำคัญที่นำไปสู่บทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาล และเป็นสัญญาณสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการเดินก้าวแลกฯ ว่าจะเป็นเช่นไร เพราะการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อการกำหนดอนาคตของชุมชน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าของรัฐกว่า 20,000 ชุมชน หรือกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ”
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ทั้งในฐานะกรรมการ คสช. และ รมว.กระทรวงทรัพย์ จะได้สานต่อในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน คืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริง
ประการสำคัญ แม้ว่าการแก้ปัญหาบนโต๊ะเจรจาที่มาถึงจะมีความคืบหน้าเป็นที่พอใจในเบื้องต้น
แต่การผลักการปฏิรูปที่ดินเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติที่ชัดเจน คือก้าวต่อไปที่สำคัญ คือประชาชนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายการจัดการที่ดินทั้งประเทศ จักต้องร่วมรวมพลังขับเคลื่อนให้ “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” สำเร็จเป็นจริงโดยเร็ว
ในทางกลับกัน หากการประชุมแก้ปัญหาบนโต๊ะเจรจาล้มเหลวหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ประชาชนก็พร้อมที่จะเดินรณรงค์ก้าวต่อไปโดยทันที เพื่อให้การปฏิรูปที่ดินไทยก้าวไปข้างหน้าต่อไป ตามเจตนารมณ์ของประชาชนถึงที่สุด ดังคำปาฐกถาของอาจารย์ประภาส ปิ่นตบแต่ง ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า
“เราจะเดินก้าวแรก แม้จะถูกจับกุมก็เพื่อขอแลกคืนสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ในสังคมรัฐสมัยใหม่ และบอกว่าเป็นสิทธิที่จะปิดกั้นมิได้ สำหรับคนจนแล้ว นี่คือสิทธิที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสังคม กล่าวถึงที่สุดแล้ว นี่คือการเดินก้าวแลกทวงคืนประชาธิปไตยที่กินได้และการเมืองที่เห็นหัวคนจน” จาก 40 ปีแห่งความล้มเหลวของการปฏิรูปที่ดิน
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยอย่างแท้จริงโดยเร็ว.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: