ประกาศเกียรติคุณ-นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง-นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง

Published พฤศจิกายน 10, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/129456

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ประกาศเกียรติคุณ-นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง-นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง

และสุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ปี 2557

 

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ริเริ่มจัดดำเนินงานโครงการคัดเลือก “นักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง” ครั้งแรกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2527 ซึ่งในขณะนั้น ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสหพันธ์ฯ จนปัจจุบันมีระยะเวลาถึง 30 ปี ล่าสุด สหพันธ์ฯ จัดงานประกาศเกียรติคุณ “นักธุรกิจสตรี-นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง และ สุดยอดนักธุรกิจอนุรักษ์โลก ปี 2557” เป็นปีแรก โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
งานนี้ พนิดา ชอบวณิชชา ประธานสหพันธ์ฯ เป็นประธานจัดงานพร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ก่อนจะเริ่มประกาศเกียรติคุณ โดย จตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล ประธานโครงการคัดเลือก “นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง” เป็นผู้กล่าวรายงานผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ชฎาทิพ จูตระกูล นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนกลาง, พูลศรี จงแสงทอง นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง, ม.ล.นิศามณี ผลธัญญา นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ, ศรินทร เมธีวัชรานนท์ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก, สุภา ศรีโพธิ์เจริญ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิภาพรรณ คูสุวรรณ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคใต้, ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนกลางภาครัฐ, สุชาดา อิทธิจารุกุล นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนกลาง ภาคเอกชน, ผศ.ดร.ประภา กาหยี นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาครัฐ และ “สุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลก” มี ดร.ชนม์ชนก วีรวรรณ ประธานโครงการ เป็นผู้ประกาศผลการคัดเลือก ได้แก่ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, วันดี กุญชรยาคง, ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์, ลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ, กมลเนตร ไกรตระกูล และ อุไรรัตน์ อติเศรษฐ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: