ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนในไทย – ทิศทางเกษตร

Published ตุลาคม 15, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันศุกร์ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ศูนย์วิจัยไซมอน กรูท จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์วิจัยด้านการเกษตรอีกแห่งที่มี ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชในระดับแนวหน้าในปัจจุบัน มีโรงเรือนระบบปิดสำหรับปลูกพืช ที่สามารถควบคุมระบบน้ำ แสงแดด และป้องกันแมลงศัตรูพืช รวมทั้งแปลงทดลองปลูกพืชที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

ดร.ประเสริฐ ก้องเกียรติงาม ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งดูแลศูนย์วิจัยแห่งนี้กล่าวว่าปัจจุบันการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนในอาเซียน มีการดำเนินการในพันธุ์พืชกว่า 20 ชนิด สำหรับประเทศไทยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนอยู่ใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ ที่เน้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 4 ชนิด ประกอบด้วย มะระ แตงกวา มะเขือเทศ และดอกดาวเรือง จ.เชียงราย มีการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 2 ชนิด คือ พริก และเมล่อน และ จ.สุพรรณบุรี เน้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อน ประกอบด้วย แตงโม แตงร้าน บวบ และแฟง

“ทุกศูนย์วิจัยฯ จะมีแปลงทดลองปลูกพืช มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และห้องวิจัยที่ทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ มีความทนทานต่อโรคและแมลง มีอัตราการงอกที่ดี นอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ยังพยายามวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 จะวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว และฟักทอง” ดร.ประเสริฐ กล่าว

ทางด้าน นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล  ผู้ จัดการทั่วไป บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เปิดเผยว่า เมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนในประเทศไทยและเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทยขณะนี้มีการจำหน่ายกันปีละประมาณ  2,200 ล้านบาท

โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชเขตหนาวที่มีคุณภาพปัจจุบันมีการนำเข้ามาจำหน่ายใน 4 ประเทศเป็นจำนวนมากประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม เป็นเมล็ดพันธุ์พืชจำพวก พริกเผ็ดลูกผสม ผักกาดหอมห่อ ผักสลัดห่อ สควชลูกผสม แตงร้าน แตงโมลูกผสม ถั่วแขก ถั่วแขกพุ่ม และหอมหัวใหญ่ เป็นต้น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: