มุมข้าราชการ 18/12/54

Published ตุลาคม 12, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/223966

โดย ซี.12 17 ธ.ค. 2554 05:00

มุมข้าราชการ เสาร์นี้ว่ากันด้วยเรื่องหนังสือหนังหาในวงราชการโดยเฉพาะนับเป็นมิติใหม่ที่ ภาครัฐ ให้ความสนใจในการส่งเสริม วรรณกรรม อย่างเป็นรูปธรรม บทพิสูจน์ตรงนี้อยู่ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการส่งเสริมการแปลวรรณกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยคัดเลือกเรื่องสั้น 41 เรื่องในช่วงเวลา พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2553 มาจัดพิมพ์เป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกเผยแพร่โดยภาคภาษาไทยใช้ชื่อว่า วรรณมาลัย…..

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในปีงบประมาณที่แล้วซึ่งบัดนี้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  รวมทั้ง ดำรงค์  ทองสม  รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ…..

คณะกรรมการโครงการมี ชมัยภร บางคมบาง อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อดีตข้าราชการพลเรือน ที่เจอมรสุมในการทำงานและมีบทพิสูจน์ในบั้นปลายว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาด  เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย เจน สงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จงจิต อรรถยุกติ นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนบรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ฐนธัช กองทอง จาก ม.หอการค้าฯ ผศ.ดร.อรอนงค์ ชาคร จากนิด้า จรูญพร ปรปักษ์ประลัย จากไหนไม่ระบุ…..

ทีมเลขานุการได้แก่ นาถนิศา สุขจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็น กรรมการและเลขานุการ แสงทิวา  นราพิชญ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กับ อัมรา  ผางน้ำคำ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ…..

มาถึง วรรณมาลัย เปิดขบวนด้วยเรื่องสั้นของ ดอกไม้สด ในเรื่อง ดวงจักษุของท่านผู้พิพากษา ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2477 นับจากนั้นยังมี บ้านแขนขาด ของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่อง มหาบุรุษของจันทิมา โดย ศรีบูรพา เรื่อง ท่อนแขนนางรำ โดย มนัส จรรยงค์ เรื่อง เพชฌฆาตไม่ยอมฆ่า โดย อิศรา อมันตกุล เรื่อง ปรัชญาหน้าควันไฟ โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์ ฯลฯ…..

สำหรับ อ.อุดากร อดีตนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่เคยรับราชการเป็น เสมียนมหาดไทย คณะกรรมการเลือกเอาเรื่อง ชำหนึ่ง มาตีพิมพ์ในขณะที่มีอีก 2 เรื่องซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักมากกว่าคือ ตึกกรอสส์ กับ สัญชาติญาณมืด  แต่ขณะเดียวกันเลือกเอาเรื่อง ธรรมชาติวิทยากับจ้อย ของ สุวรรณี สุคนธา มาให้สยิวเล็กๆเช่นเดียวกับ หม้อที่ขูดไม่ออก ของ อัญชัญ และอันที่จริงถ้าไม่มุ่งเป้าทางการเมืองจนเกินไปเรื่อง เจ้าลอย ใน หลายชีวิต ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็น่าจะพาเหรดเข้ากลุ่มมาแทน บ้านแขนขาด…..

ในเล่มนี้มีเรื่องของนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่รับราชการมาจนเกษียณอีก 2 ราย คือ ทานตะวันดอกหนึ่ง ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ อดีตเอกอัครราชทูต และ หัวกะโหลกสองใบ ของ ประภัสสร เสวิกุล อดีตอัครราชทูต อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย…..

โดยภาพรวมแล้ว วรรณมาลัย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นอันมีคุณค่ายิ่งยวด  แต่ยังมีข้อคำนึงบางประการถึง กระบวนการคัดสรร ว่า ถึงแม้จะอธิบายไว้ว่ามีปัญหาเรื่องขนาดรูปเล่มและลิขสิทธิ์ ทำให้ขาดงานที่ดีเด่นของนักเขียนชั้นนำบางคน ก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่สะท้อนถึงความพยายามเพราะถ้าเอ่ยถึง รวมเรื่องสั้น แล้วไม่มีงานของ เรียมเอง ไม่มีงานของ ปกรณ์ ปิ่นเฉลียว ไม่มีงานของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ไม่มีงานของ ณรงค์ จันทร์เรือง ไม่มีงานของ มนันยา ไม่มีงานของ ไมตรี ลิมปิชาติ เป็นอาทิก็อาจจะทำให้คิดไปได้ว่ายังไม่สมบูรณ์งามพร้อมอย่างแท้จริง ด้วยประการฉะนี้ผลงานที่ออกมาจึงหนักไปทางการรวบรวมผลงานร่วมสมัย (ใหม่) จนเกินไปหรือเปล่า…..

“ซี.12”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: