รายชื่อกล้วย ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

Published ตุลาคม 10, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05084010557&srcday=2014-05-01&search=no

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 26 ฉบับที่ 574

รายชื่อกล้วย ศูนย์รวบรวมสายพันธุ์กล้วยพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติสวนคลองสิบ อำเภอห

1. กลุ่มกล้วยน้ำว้า

1. กล้วยน้ำว้าค่อม

2. กล้วยน้ำว้าเขียว

3. กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง

4. กล้วยน้ำว้าดง

5. กล้วยน้ำว้ากาบขาว

6. กล้วยน้ำว้ายักษ์

7. กล้วยน้ำว้านวลจันทร์

8. กล้วยน้ำว้าละโว้

9. กล้วยน้ำว้าทองมาเอง

10. กล้วยน้ำว้าท่าใหม่

11. กล้วยน้ำว้าไส้แดง

12. กล้วยน้ำว้าไส้เหลือง

13. กล้วยน้ำว้าดำ

14. กล้วยลูกมากท่าตะเกียบ

15. กล้วยน้ำว้าขาว

16. กล้วยน้ำว้าด่าง

17. กล้วยน้ำว้าไส้ดำ

18. กล้วยน้ำว้าเงิน

19. กล้วยน้ำว้าผสมตานี

20. กล้วยน้ำว้าชุมพร (เตี้ย)

2. กลุ่มกล้วยหักมุก

1. กล้วยหักมุกสวน

2. กล้วยหักมุกส้ม

3. กล้วยหักมุกเขียว

4. กล้วยหักมุกทอง

5. กล้วยหักมุกพม่า (เมาะมะมิ)

6. กล้วยหักมุกนวล

7. กล้วยราชาปุริ, หักมุกแขก

3. กลุ่มกล้วยนาก

1. กล้วยนากไทย

2. กล้วยนากยักษ์ทองผาภูมิ

3. กล้วยนากกะเหรี่ยง

4. กล้วยนากค่อม

5. กล้วยครั่ง

7. กล้วยกุ้งเขียว

– กล้วยสายน้ำผึ้ง

– กล้วยวาหยิเซอ

– กล้วยตะโหลน

– กล้วยทองเสา

4. กลุ่มกล้วยหอม

– กล้วยหอมต้นเตี้ย

1. กล้วยหอมซุปเปอร์แคระ

2. กล้วยหอมทูม็อค

3. กล้วยหอมแอฟริกา

4. กล้วยหอมเสียนเจียนเชียว

5. กล้วยหอมแกรนเนนด์

6. กล้วยมาฮวย

7. กล้วยหอมค่อม

8. กล้วยหอมไฮเกท

9. กล้วย FHIA 03 (อ. เริงศักดิ์)

กล้วยหอมต้นสูง

10. กล้วยหอมทองกาบดำ

11. กล้วยหอมทองพระประแดง

12. กล้วยหอมกะเหรี่ยง

13. กล้วยหอมปิซังอัมบน

14. กล้วยปิซังแอมเปียง (หอมชวา)

15. กล้วยหอมเขียวต้นสูง

16. กล้วยหอมศรีสะเกษ

17. กล้วยหอมน้ำผึ้ง

18. กล้วยหอมภูพาน

19. กล้วยหอมลามัท

20. กล้วยหอมทองป่า

21. กล้วยหอมไต้หวัน

22. กล้วยหอมโปรย (ปิแซตะรอ)

23. กล้วยมัน

24. กล้วยเงาะ

25. กล้วยหอมทองอยุธยา

*กล้วยหอมทองคอคด

*กล้วยหอมทองปอก

5. กลุ่มกล้วยไข่

1. กล้วยไข่พระตะบอง, ไข่โนนสูง

2. กล้วยไข่กำแพงเพชร

3. กล้วยไข่ทองร่วง

4. กล้วยไข่ศรีสะเกษ

5. กล้วยไข่ทองเงย

6. กล้วยไข่ชุมแพ

7. กล้วยไข่จีน

8. กล้วยไข่สวนผึ้ง

9. กล้วยไข่โบราณ

10. กล้วยไข่ดำ (ตะกุ่ย)

11. กล้วยรักษา

6. กลุ่มกล้วยเปรี้ยว

1. กล้วยลังกา

2. กล้วยเปรี้ยวบ้านไร่

3. กล้วยลังกานครสวรรค์

4. กล้วยทองส้ม

5. กล้วยกรู

6. กล้วยทองแขก

7. กลุ่มกล้วยเปลือกหนา

1. กล้วยพม่าแหกคุก

2. กล้วยนมหมี

3. กล้วยหิน

4. กล้วยนิ้วมือนาง

5. กล้วยเล็บช้างกุด (ตีบกุ)

6. กล้วยฮอนดูรัส

7. กล้วยเทพรส, ทิพรส, ปลีหาย

8. กล้วยช้าง

9. กล้วยซาบ้าฟิลิปปินส์

10. กล้วยคาดาบ้า

11. กล้วยกรบูร

12. กล้วยซาบ้าต้นลายดำ

13. กล้วยตีบเล็ก

14. กล้วยตีบคำ, ตีบใหญ่อุบล

15. กล้วยตีบมุกดาหาร

16. กล้วยตีบราชบุรี, ตีบยา

17. กล้วยสามเดือนพิจิตร

18. กล้วยน้ำเชียงราย

19. กล้วยโอกินาวา โรบัสต้า

20. กล้วยนางกลายสุรินทร์

21. กล้วยหวานทับแม้ว

22. กล้วยป่าดอยปุย

8. กลุ่มกล้วยน้ำ

1. กล้วยน้ำไทย

2. กล้วยน้ำฝาด

3. กล้วยน้ำนม

4. กล้วยน้ำนมแขก

5. กล้วยน้ำนมเชียงใหม่

9. กลุ่มกล้วยพิเศษ

1. กล้วยกล้าย

2. กล้วยงาช้าง

3. กล้วยกาไน

4. กล้วยขนุน

5. กล้วยฮัวเมา

6. กล้วยร้อยหวี

7. กล้วยจี

8. กล้วยแส้ม้า

9. กล้วยแลนดี้

10. กล้วยนิ้วนางรำ

11. กล้วยมาแนงท์

12. กล้วยนีพูแวน

13. กล้วยเทพนม

14. กล้วยเวียดนาม

15. กล้วยกรัน

16. กล้วยตีนเต่า

17. กล้วยนางพญา

18. กล้วยปิชังปาปาน

19. กล้วยน้ำหมาก

20. กล้วยปิซังซูซู

21. กล้วยนิ้วจระเข้อัมพวา

22. กล้วยนมแพะ

23. กล้วยเข็ม

24. กล้วยแดงฮาวาย

25. กล้วยสาวกระทืบหอ

26. กล้วยดอกหมาก

27. กล้วยโรส

28. กล้วยแปซิฟิกแพนเทน

29. กล้วยเนื้อทอง

30. กล้วยคอแข็ง

31. กล้วยสา

32. กล้วยสงขลา (อ. เยี่ยม)

33. กล้วยขมบุรีรัมย์

10. กลุ่มกล้วยหอมพิเศษ

1. กล้วยเล็บมือนาง

2. กล้วยหอมจันทน์

3. กล้วยนมสาวเพชรบุรี

4. กล้วยทองขี้แมว

5. กล้วยทองกำปั้น

6. กล้วยหอมจำปา

7. กล้วยทองดอกหมาก

8. กล้วยน้ำหมาก

11. กลุ่มกล้วยหอมผลสั้น

1. กล้วยหอมผลสั้น

2. กล้วยตำนวล

3. กล้วยเขียวปากช่อง

4. กล้วยหอมทิพย์นครสวรรค์

5. กล้วยแซรอ

6. กล้วยนมนาง

12. กลุ่มกล้วยตานี

1. กล้วยตานีสุโขทัย

2. กล้วยตานีกีบม้า

3. กล้วยราษฎร์บูรณะ

4. กล้วยอีสาน

5. กล้วยตานี A 15

6. กล้วยตานีใต้

7. กล้วยตานีดำ

8. กล้วยตานีกิ่วจันทร์ (ไม่มีเมล็ด)

9. กล้วยตานี (สุทธิพันธุ์) ปลีแปลก

10. กล้วยตานีด่าง

13. กลุ่มกล้วยประดับ และกล้วยป่า

1. กล้วยป่าปลีเหลือง

2. กล้วยป่าปลีส้ม

3. กล้วยป่าดอยมูเซอร์

4. กล้วยป่าระยอง

5. กล้วยป่ากาญจนบุรี

6. กล้วยเสือพราน

7. กล้วยป่าโตนดพัทลุง

8. กล้วยป่าอบิสซิไนท์

9. กล้วยหก

10. กล้วยผาแดง

11. กล้วยผาเขียว

12. กล้วยบัวม่วง

13. กล้วยบัวหลวง

14. กล้วยบัวแดง

15. กล้วยบัวชมพู

16. กล้วยบัวส้ม

17. กล้วยรัตนกัทลี

18. กล้วยคุนหมิง

19. กล้วยบัวส้มเจดีย์ 3 องค์ (นาคราช)

20. กล้วยรุ่งอรุณ

21. กล้วยฟลาว่า

22. กล้วยแดงอินโดฯ

23. กล้วยหกสอยดาว

24. กล้วยร้อยปลี

25. กล้วยคลองแม่กระสา

26. กล้วยป่าปลีตั้ง (บางหิน)

27. กล้วยแข้เพชรบูรณ์

28. กล้วยป่าไร้เมล็ด (เขาหลัก)

29. กล้วยด่างฟลอริด้า

30. กล้วยป่าปลีเหลือง คลองตานี

31. กล้วยโทน

แปลงที่ 1

– กลุ่มกล้วยพิเศษ

1. กล้วยกล้าย

2. กล้วยงาช้าง

3. กล้วยกาไน

4. กล้วยขนุน

5. กล้วยฮัวเมา

6. กล้วยร้อยหวี

7. กล้วยจี

8. กล้วยแส้ม้า

9. กล้วยแลนดี้

10. กล้วยนิ้วนางรำ

11. กล้วยมาแนงท์

12. กล้วยนีพูแวน

13. กล้วยเทพนม

14. กล้วยเวียดนาม

15. กล้วยกรัน

16. กล้วยปิซังอัมบน

17. กล้วยนางพญา

18. กล้วยปิชังปาปาน

19. กล้วยฮอนดูรัส

20. กล้วยปิซังซูซู

21. กล้วยนิ้วจระเข้อัมพวา

22. กล้วยนมแพะ

23. กล้วยเข็ม

24. กล้วยแดงฮาวาย

25. กล้วยสาวกระทืบหอ

26. กล้วยกอกหมาก

27. กล้วยโรส

28. กล้วยแปซิฟิกแพนเทน

29. กล้วยเนื้อทอง

30. กล้วยคอแข็ง

31. กล้วยสา

32. กล้วยสงขลา (อ. เยี่ยม)

33. กล้วยแดงฮาวาย

34. กล้วยร้อยปลี

– กลุ่มกล้วยหอมพิเศษ

1. กล้วยเล็บมือนาง

2. กล้วยหอมจันทน์

3. กล้วยนมสาวเพชรบุรี

4. กล้วยทองขี้แมว

5. กล้วยนมสาวสวนผึ้ง

6. กล้วยหอมจำปา

7. กล้วยทองดอกหมาก

8. กล้วยน้ำหมาก

9. กล้วยทองกำปั้น

– กลุ่มกล้วยหอมผลสั้น

1. กล้วยหอมผลสั้น

2. กล้วยตำนวล

3. กล้วยเขียวปากช่อง

4. กล้วยขมบุรีรัมย์

5. กล้วยแซรอ

6. กล้วยตีนเต่า

7. กล้วยหอมทิพย์นครสวรรค์

8. กล้วยนมนาง

– กลุ่มกล้วยน้ำ

1. กล้วยน้ำไทย

2. กล้วยน้ำฝาด

3. กล้วยน้ำนม

4. กล้วยน้ำนมแขก

5. กล้วยน้ำนมเชียงใหม่

แปลงที่ 2

– กลุ่มกล้วยหอม

กล้วยหอมต้นเตี้ย

1. กล้วยหอมซุปเปอร์แคระ

2. กล้วยหอมทูม็อค

3. กล้วยหอมแอฟริกา

4. กล้วยหอมเสียนเจียนเชียว

5. กล้วยหอมแกรนเนนด์

6. กล้วยมาฮวย

7. กล้วยหอมค่อม

8. กล้วยหอมไฮเกท

9. กล้วย FHIA 03 (อ. เริงศักดิ์)

– กล้วยหอมต้นสูง

10. กล้วยหอมทองกาบดำ

11. กล้วยหอมทองพระประแดง

12. กล้วยหอมกะเหรี่ยง

13. กล้วยหอมปิซังอัมบน

14. กล้วยปิซังแอมเปียง (หอมชวา)

15. กล้วยหอมเขียวต้นสูง

16. กล้วยหอมศรีสะเกษ

17. กล้วยหอมน้ำผึ้ง

18. กล้วยหอม สพก.1

19. กล้วยหอมลามัท

20. กล้วยหอมทองป่า

21. กล้วยหอมไต้หวัน

22. กล้วยหอมโปรย (ปิแซตะรอ)

23. กล้วยมัน

24. กล้วยเงาะ

25. กล้วยหอมทองอยุธยา

26. กล้วยหอมภูพาน

27. กล้วยหอมทองคอคด

28. กล้วยหอมทองปอก

– กลุ่มกล้วยไข่

1. กล้วยไข่พระตะบอง, ไข่โนนสูง

2. กล้วยไข่กำแพงเพชร

3. กล้วยไข่ทองร่วง

4. กล้วยไข่ศรีสะเกษ

5. กล้วยไข่ทองเงย

6. กล้วยไข่ชุมแพ

7. กล้วยไข่จีน

8. กล้วยไข่สวนผึ้ง

9. กล้วยไข่โบราณ

10. กล้วยไข่ดำ (ตะกุ่ย)

11. กล้วยรักษา

– กลุ่มกล้วยหักมุก

1. กล้วยหักมุกสวน

2. กล้วยหักมุกส้ม

3. กล้วยหักมุกเขียว

4. กล้วยหักมุกทอง

5. กล้วยหักมุกพม่า

6. กล้วยหักมุกนวล

7. กล้วยราชาปุริ, หักมุกแขก

8. กล้วยเมาะมะมิ

– กลุ่มกล้วยนาก

1. กล้วยนากไทย

2. กล้วยนากยักษ์ทองผาภูมิ

3. กล้วยนากกะเหรี่ยง

4. กล้วยนากค่อม

5. กล้วยนากพ่วง

6. กล้วยครั่ง

7. กล้วยกุ้งเขียว

– กล้วยสายน้ำผึ้ง

– กล้วยวาหยิเซอ

– กล้วยตะโหลน

– กล้วยทองเสา

แปลงที่ 3

– กลุ่มกล้วยน้ำว้า

1. กล้วยน้ำว้าค่อม

2. กล้วยน้ำว้าเขียว

3. กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง

4. กล้วยน้ำว้าดง

5. กล้วยน้ำว้ากาบขาว

6. กล้วยน้ำว้าท่าตะเกียบ

7. กล้วยน้ำว้านวลจันทร์

8. กล้วยน้ำว้าอุบล

9. กล้วยน้ำว้าทองมาเอง

10. กล้วยน้ำว้าท่าใหม่

11. กล้วยน้ำว้าไส้แดง

12. กล้วยน้ำว้าเหลือง

13. กล้วยน้ำว้าดำ

14. กล้วยลูกมากท่าตะเกียบ

15. กล้วยน้ำว้าขาว

16. กล้วยน้ำว้าด่าง

17. กล้วยน้ำว้าไส้ดำกำแพงเพชร

18. กล้วยน้ำว้าเงิน

19. กล้วยน้ำว้าไอศกรีม

20. กล้วยน้ำว้าผสมตานี

21. กล้วยน้ำว้าชุมพร (เตี้ย)

22. กล้วยน้ำว้าละโว้

– กลุ่มกล้วยเปรี้ยว

1. กล้วยลังกา

2. กล้วยเปรี้ยวบ้านไร่

3. กล้วยลังกานครสวรรค์

4. กล้วยทองส้ม

5. กล้วยกรู

6. กล้วยทองแขก

– กลุ่มกล้วยเปลือกหนา

1. กล้วยพม่าแหกคุก

2. กล้วยนมหมี

3. กล้วยหิน

4. กล้วยนิ้วมือนาง

5. กล้วยเล็บช้างกุด (ตีบกุ)

6. กล้วยฮอนดูรัส

7. กล้วยเทพรส, ทิพรส, ปลีหาย

8. กล้วยช้าง

9. กล้วยซาบ้าฟิลิปปินส์

10. กล้วยคาดาบ้า

11. กล้วยกรบูร

12. กล้วยซาบ้าต้นลายดำ

13. กล้วยตีบเล็ก

14. กล้วยตีบคำ, ตีบใหญ่อุบล

15. กล้วยตีบมุกดาหาร

16. กล้วยตีบราชบุรี, ตีบยา

17. กล้วยตีบกุ

18. กล้วยสามเดือนพิจิตร

19. กล้วยน้ำเชียงราย

20. กล้วยโอกินาวา โรบัสต้า

21. กล้วยนางกลายสุรินทร์

22. กล้วยหวานทับแม้ว

23. กล้วยป่าดอยปุย

– กลุ่มกล้วยตานี

1. กล้วยตานีสุโขทัย

2. กล้วยตานีกีบม้า

3. กล้วยราษฎรบูรณะ

4. กล้วยอีสาน

5. กล้วยตานี A 15

6. กล้วยตานีใต้

7. กล้วยตานีดำ

8. กล้วยตานีไม่มีเมล็ด

9. กล้วยตานีกิ่วจันทร์

10. กล้วยตานีผสมน้ำว้าดำ

11. กล้วยตานีด่าง

12. กล้วยตานี (สุทธิพันธุ์) ปลีแปลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: