ครู-นักเรียนสร้างสรรค์ เปลี่ยนขยะให้มีราคา

Published ตุลาคม 1, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/123897

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

หทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ ผอ.โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ)

 

 

 

 

ครู-นักเรียนบางจากผนึกกำลังสร้างกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดการปัญหาขยะของเหลือใช้หลายรูปแบบ ทั้งคัดแยก นำกลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์เป็นของใช้ สร้างรายได้ พร้อมจับมือชุมชนข้างเคียงลดปริมาณขยะ

หทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เห็นว่าการบริโภคของประชากรและกระบวนการผลิตสินค้าทำให้เกิดของเสีย และขยะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาตระหนักในปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการทรัพยากรนอกสายตา ทางออกสดใส ของสิ่งเหลือใช้ “ขยะ” หนึ่งในโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างง่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่ากิจกรรมในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน เริ่มจากการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ทั้งการคัดแยกขยะ การจัดทำธนาคารขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชนสหกรณ์ศิรินทร์และเพื่อน เปลี่ยนขยะของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์นำไปประดิษฐ์เป็นเสื้อกันฝนจากถุงนม กระเป๋าจากของที่จะทิ้ง เป็นต้น ทั้งการใช้เองและออกขายสร้างรายได้ การทำแปลงผักปลอดสารพิษในโรงเรียน และกิจกรรมสวนสวยด้วยรีไซเคิล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนรวมทั้งสุขภาวะในโรงเรียนให้ดีขึ้น

กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ที่ช่วยกันทำและนำออกจำหน่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการย้ำว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดจากขยะทั้งต่อตนเองและโรงเรียน รวมทั้งบ้านและชุมชน เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดกับนักเรียน ถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเกิดสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด บรรยากาศน่าเรียน

ตัวอย่างการนำวัสดุเหลือใช้มาจัดแต่งสวน

ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้น ล้วนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างกำแพงปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน และใช้ประโยชน์ในการเป็นที่บังสายตาสำหรับพักรอถังขยะที่เตรียมทิ้ง สร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียนโดย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ในการเติมเต็มทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนโรงเรียนได้รับการรับรองด้านอาคารสถานที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ตามโครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น อีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: