การศึกษาโรคและไส้เดือนฝอยศัตรูธัญพืชเมืองหนาว

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004455&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมพร หล่อสวัสดิ์ศิริ; ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา; จินันทนา คงจิตต์; กัทลีวัลย์ ศรีเกตุ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาโรคและไส้เดือนฝอยศัตรูธัญพืชเมืองหนาว
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 437-443
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CEREAL CROPS; PLANT DISEASES; NEMATODA; AETIOLOGY; SYMPTOMS
ดรรชนี-ไทย: ธัชพืชเมืองหนาว; โรคพืช; ไส้เดือนฝอย; ความรุนแรง; เชื้อสาเหตุ; อาการ
หมายเลข: 004455 KC2601053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: