การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการผลิตเมล็ดพันธุ์แอสเตอร์ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

Published กันยายน 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004458&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ; สมจิตต์ กิจรุ่งเรือง; ลักขณา เพ็ชรประดับ; ดำเกิง ป้องพาล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของการผลิตเมล็ดพันธุ์แอสเตอร์ โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Article title: Study on cost and net return for aster seed production using sampling techniques
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 457-462
จำนวนหน้า: 462 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2531)
หมวดหลัก: E16-Production economics
หมวดรอง: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ASTER; SEED PRODUCTION; COST BENEFIT ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: แอสเตอร์; การผลิตเมล็ดพันธุ์; ต้นทุนการผลิต; ผลตอบแทน
หมายเลข: 004458 KC2601056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: