เทคนิคการเลี้ยงหนอนใยผัก Plutella xylostella แบบใหม่เพื่องานวิจัย

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003779&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Miyata, T.; Saito, Tetsuo; วีรพงษ์ นพพันธ์; เนื่องพณิช สินชัยศรี
ชื่อเรื่อง: เทคนิคการเลี้ยงหนอนใยผัก Plutella xylostella แบบใหม่เพื่องานวิจัย
Article title: New mass-rearing technique of the diamondback moth, Plutella xylostella (Yponomeutidae : Lepidoptera) for research program
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 209-209
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
หมวดรอง: A50-Agricultural research
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLUTELLA XYLOSTELLA; MASS REARING; RESEARCH; CULTURE MEDIA; TEMPERATURE
อรรถาภิธาน-ไทย: PLUTELLA XYLOSTELLA; การเลี้ยงดูพืชเป็นจำนวนมาก; การวิจัย; อาหารเพราะเลี้ยง; อุณหภูมิ
ดรรชนี-ไทย: หนอนใยผัก; การเลี้ยง; งานวิจัย; อาหาร; อุณหภูมิ
หมายเลข: 003779 KC2401025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: