ผลของการใช้วัสดุชนิดต่างๆ ในการทำปุ๋ยหมักต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004111&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Yoshioka, S.; ปรัชญา ธัญญาดี; วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์; ปรีดี ดีรักษา; พิทยากร ลิ่มทอง; เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้วัสดุชนิดต่างๆ ในการทำปุ๋ยหมักต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์
Article title: Effect of several raw materials in composting on changes of microbial population
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530
Source title : Proceedings of the 25th annual conference: Plant Sciences Kasetsart University
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 592-602
จำนวนหน้า: 604 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2530)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P34-Soil biology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COMPOSTS; COMPOSTING; MICROORGANISMS; RAW MATERIALS; AERATION
ดรรชนี-ไทย: ปุ๋ยหมัก; จุลินทรีย์; วัสดุ; การผลิต; การระบายอากาศ; การย่อยสลาย
หมายเลข: 004111 KC2501046
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: