การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของมันฝรั่งพันธุ์ Spunta หลังจากให้สาร Paclobutrazol

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003782&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พีรเดช ทองอำไพ; ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์; ประศาสตร์ เกื้อมณี
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของมันฝรั่งพันธุ์ Spunta หลังจากให้สาร Paclobutrazol
Article title: Physiological and morphological change of potato variety spunta after treatment with paclobutrazol
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 222-226
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SOLANUM TUBEROSUM; PACLOBUTRAZOL; PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: มันฝรั่ง; พาโคลบิวทราโซล; พันธุ์ SPUNTA; สรีรวิทยา; สัณฐานวิทยา; การเปลี่ยนแปลง
หมายเลข: 003782 KC2401028
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: