การศึกษาเพื่อหาเชื้อเห็ดหูหนูที่ให้ผลผลิตสูงโดยวิธีเพาะในถุงพลาสติก

Published กันยายน 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003783&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิตต์ บุญสุขใจ; สุเมธ ศิรินิรันดร์; ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเพื่อหาเชื้อเห็ดหูหนูที่ให้ผลผลิตสูงโดยวิธีเพาะในถุงพลาสติก
Article title: Researching the high-yielded isolate of jelly mushroom cultured in the polyethylene bag
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 สาขาพืช เล่ม 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27-29 มกราคม 2529
Source title : Proceedings of the 24th annual conference : Plant Science v.1
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2529
หน้า: หน้า 227-238
จำนวนหน้า: 266 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2529 ล.1)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: EDIBLE FUNGI; VARIETIES; PRODUCTION; CULTURE MEDIA; GROWTH; FUNGAL MORPHOLOGY; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: เห็ดหูหนู; สายพันธุ์; เชื้อเห็ด; อาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อ; ถุงก้อนเชื้อขี้เลื่อย; การเจริญเติบโต; ลักษณะทางสัณฐานวิทยา; ผลผลิต
หมายเลข: 003783 KC2401029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: