การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโคนเน่าของพลูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Published กันยายน 13, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003325&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อนงค์ จันทร์ศรีกุล; อาทิตย์ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์; ประเสริฐ เคร่งเปี่ยม; เอี่ยน ศิลาย้อย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโคนเน่าของพลูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Article title: Studies on etiology of foot rot disease of betel vine (Piper betle Linn.) in the northeastern part
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd national conference : Poster session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 205-212
จำนวนหน้า: 461 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก587 2527)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PIPER BETLE; ROTS; AETIOLOGY; PHYTOPHTHORA; SYMPTOMS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: พลู; โรคโคนเน่า; สาเหตุ; เชื้อรา; อาการของโรค; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเลข: 003325 KC2201077
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: