การผสมพันธุ์มะเขือเทศทนร้อนให้ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม

Published กันยายน 13, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003326&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์; จันทรวิภา ธนะโสภณ; สืบศักดิ์ สนธิรัตน; ธวัช ลวะเปารยะ; สุชีลา จินาติ
ชื่อเรื่อง: การผสมพันธุ์มะเขือเทศทนร้อนให้ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม
Article title: Breeding heat-tolerant tomatoes resistance to root-knot nematode (Meloidogyne incognita)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd national conference : Poster session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 213-226
จำนวนหน้า: 461 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก587 2527)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM; MELOIDOGYNE INCOGNITA; HYBRIDIZATION; VARIETIES; PLANT BREEDING; PEST RESISTANCE; SELECTION
อรรถาภิธาน-ไทย: LYCOPERSICON ESCULENTUM; MELOIDOGYNE INCOGNITA; การทำให้เกิดลูกผสม; พันธุ์; การปรับปรุงพันธุ์พืช; ความต้านทานแมลง; การคัดเลือกพันธุ์
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ; การผสมพันธุ์; พันธุ์ทนร้อน; ไส้เดือนฝอยรากปม; การคัดเลือกพันธุ์; พันธุ์ต้านทาน
หมายเลข: 003326 KC2201078
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: