การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยใช้เครื่องพยากรณ์คุณภาพอัตโนมัติ

Published กันยายน 13, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003328&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยใช้เครื่องพยากรณ์คุณภาพอัตโนมัติ
Article title: To detect seed quality by automatic seed analyzer (ASA-610)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2527
Source title : Proceedings of the 22nd national conference : Poster session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2527
หน้า: หน้า 235
จำนวนหน้า: 461 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก587 2527)
หมวดหลัก: F03-Seed production and processing
หมวดรอง: N20-Agricultural machinery and equipment
ดรรชนี-ไทย: เมล็ดพันธุ์; คุณภาพ; เครื่องพยากรณ์คุณภาพแบบอัตโนมัติ; การเสื่อมสภาพของเซลล์; การตรวจสอบ
หมายเลข: 003328 KC2201080
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง:

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: