การยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่โดยอาศัยเทคนิคของบรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ

Published กันยายน 12, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002811&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรศักดิ์ คงเจริญ; ศรีพร รักไทย; กนกมณฑล ศรศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่โดยอาศัยเทคนิคของบรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
Article title: Prolongation of strawberry storage by modified atmosphere technique
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 21 : สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2526
Source title : Proceedings of the 21st annual conference : Plant Sciences
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2526
หน้า: หน้า 697-698
จำนวนหน้า: 704 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2526)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: STRAWBERRIES; STORAGE; CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE; PACKAGING MATERIALS; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: สตรอเบอรี่; การเก็บรักษา; การยืดอายุ; สภาพบรรยากาศดัดแปลง; ภาชนะบรรจุ; คุณภาพ
หมายเลข: 002811 KC2101101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: