จิตติ รัตนเพียรชัย : แนะนำการทำการเกษตรบนพื้นที่ดินทรายหรือดินอื่นๆที่ไม่สมบูรณ์นัก

Published กันยายน 6, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : คุณจิตติ รัตนเพียรชัย (Chitti Ratanapeanchai)

.

.

ถ้าเราไม่แก้ไขวิธีการทำการเกษตร พื้นที่บางส่วนของประเทศไทยจะเป็นทะเลทรายหรือไม่ก็ไม่คุ้มค่าต่อการทำการเกษตรในอีกสิบปีข้างหน้า

ใครทำการเกษตรบนพื้นที่ดินทรายหรือดินอื่นๆที่ไม่สมบูรณ์นัก ผมยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ ไม่คิดเงินแต่อย่างใดและไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น ลองอ่านดูครับ หรือติดต่อมาที่ 081-851 3772

เนื่องจากประเทศไทยใช้ดินทำการเกษตรมาอย่างไม่ถูกต้องทำให้อินทรียวัตถุหมดไป ถ้าโครงสร้างของดินมีลักษณะไม่ดี เช่นเป็นดินทรายเสียเป็นส่วนใหญ่ ก็จะทำให้การทำการเกษตรมีต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะเปลืองปุ๋ยเปลืองน้ำ.

การเตรียมแปลงปลูกไม้ยืนต้นและการบำรุงรักษา
1) ห้ามไถพรวนดิน ให้ปรับหน้าดินให้เรียบและเก็บหิน และวัสดุที่สลายตัวยากและเป็นอันตรายต่อเครื่องตัดหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าและปลูกพืชแซมก่อนที่ไม้ยืนต้นจะโตเต็มที่
2) การตัดหญ้าในแปลงปลูก ควรจะทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่สำคัญที่สุดคือครั้งสุดท้ายก่อนที่ฝนจะหยุดตกประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ต้นหญ้าที่ตัดโดนฝนและนอนราบไปกับผิวดิน ทำให้การติดไฟยากขึ้น ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าโดยเด็ดขาด
3) ถ้าต้องการมีอาชีพเสริม ก่อนที่ไม้ยืนต้นจะโตเต็มที่และให้ผลผลิตก็ให้แบ่งเนื้อที่ออกมาให้เป็นสัดส่วน เพื่อปลูกพืชล้มลุกที่ให้ผลผลิตเร็ว จะได้มีรายได้ในช่วงที่รอผลผลิตจากไม้ยืนต้น จะดีกว่าการปลูกแซมระหว่างไม้ยืนต้นที่กำลังเติบโต
4) ให้ทำความเข้าใจว่า ต้นหญ้าหรือพืชอื่นๆที่ขึ้นคลุมดินอยู่ เป็นพืชอิงอาศัยกับไม้ยืนต้นที่เราปลูกไว้และเป็นตัวเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ขณะที่ไม้ยืนต้นยังเล็กอยู่ ทำให้ดินมีอินทรียวัตถุและไส้เดือนเพิ่มมากขึ้น เมื่อไม้ยืนต้นโตเต็มที่ ต้นหญ้าหรือพืชคลุมดินก็ตายไปเพราะแสงไม่เพียงพอ อินทรียวัตถุที่ได้จะได้จากใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆจากไม้ยืนต้น.

การเตรียมดินปลูกไม้ล้มลุก
1) ดังได้กล่าวมาแล้วว่าดินที่ทำการเกษตรของประเทศไทยส่วนใหญ่ขาดอินทรียวัตถุอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก การเผาซากต้นพืช เช่นตอซังข้าว ดังนั้น ควรต้องปลูกพืชที่เป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งได้แก่พืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ เพื่อให้สลายตัวกลายเป็นอินทรียวัตถุสลับกับการปลูกพืชล้มลุก
2) อินทรียวัตถุมีประโยชน์ในการทำให้ดินโปร่ง มีอากาศในดินมากขึ้น ช่วยยึดน้ำและธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปในดินเพื่อให้พืชได้ทะยอยนำไปใช้ได้นานขึ้น ดังนั้นเมื่อดินมีอินทรียวัตถุมากขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมีและการให้น้ำแก่พืชดีขึ้นด้วย และไม่สิ้นเปลือง

chitti001.jpec

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: