จิตติ รัตนเพียรชัย : ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยน้ำของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

Published กันยายน 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : คุณจิตติ รัตนเพียรชัย (Chitti Ratanapeanchai)

.

 

.
การปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตามเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคหรือทำการเกษตร จะปล่อยน้ำจากระดับก้นอ่าง ซึ่งน้ำที่ปล่อยลงมาเป็นน้ำที่คุณภาพไม่ดี มีออกซิเจนต่ำ ยิ่งอ่างเก็บน้ำที่มีระดับเก็บน้ำสูงจากท่อปล่อยน้ำออกยิ่งมาก ยิ่งทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำมากขึ้น ดังนั้นเราจะเห็นว่า แม่น้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้า สัตว์น้ำที่มีอยู่ประจำถิ่นก่อนสร้างเขื่อนจะตายหมด (นี่คือเหตุผลว่าทำไมแม่น้ำแควน้อยจึงมีเหลือแต่ปลากด หรือปลาคังเยอะ (ปลาที่ไม่มีเกล็ด)) เพราะน้ำที่ปล่อยลงมาขาดออกซิเจน ส่วนน้ำที่มาตามท่อเพื่อใช้อุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตร ก็จะมีคุณภาพตามระดับน้ำที่เก็บกักได้ ยิ่งน้ำเก็บกักได้มากขึ้นในปลายฤดูฝน น้ำเกือบเต็มระดับเก็บกัก น้ำที่ปล่อยลงมา จะไม่สามารถนำไปใช้ได้ เพราะมีคุณภาพต่ำมาก ดังนั้น การปล่อยน้ำออกจากเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้า และจากอ่างเก็บน้ำ ต้องปล่อยน้ำจากผิวน้ำเท่านั้น

.

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หรือสร้างเก็บน้ำ ต้องออกแบบให้น้ำที่ปล่อยลงมาเป็นน้ำจากผิวน้ำเท่านั้น แม้จะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากน้ำคุณภาพดีมีคุณค่ามากมายเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้า เมื่อได้รับการปรับปรุงการปล่อยน้ำจากระดับผิวหน้าเท่านั้น ควรจะต้องสร้างเขื่อนอีกชั้นหนึ่งรองรับน้ำที่ปล่อยออกมาจากกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อและแจกจ่ายเพื่อใช้อุปโภคบริโภคตามพื้นที่ต่างๆที่อยู่ระดับต่ำกว่าระดับน้ำในเขื่อนนี้ เพราะน้ำส่วนนี้เป็นน้ำคุณภาพดีเช่นเดียวกับน้ำที่ผ่านการกรอง ถ้าจัดให้มีระบบจ่ายคลอรีนลงไปในเส้นท่อ น้ำดังกล่าวก็จะเป็นเช่นเดียวกับน้ำประปา เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตน้ำประปา

.

แนวคิดเช่นนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, กรมชลประทาน และการประปา ควรที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน มิใช้ทำตามฝรั่งที่เป็นต้นคิดการทำเขื่อนเพียงอย่างเดียว

 

chitti002

.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: