การศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแกลดิโอลัส

Published กันยายน 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002283&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มนัส สุจวิพันธ์; แสงธรรม คมกฤส; ปรานอม พฤฒพงษ์; วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแกลดิโอลัส
Article title: Study on on tissue culture of gladiolus
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 141
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLADIOLUS; TISSUE CULTURE; CULTURE MEDIA; PLANT GROWTH SUBSTANCES; GROWTH
ดรรชนี-ไทย: แกลดิโอลัส; การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ; สูตรอาหาร; สารเร่งการเจริญเติบโต; การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002283 KC1901102
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: