การถ่ายทอดลักษณะบางประการของมะละกอสองพันธุ์

Published กันยายน 2, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002278&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จันทรวิภา ธนะโสภณ; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; สิริกุล วะสี
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดลักษณะบางประการของมะละกอสองพันธุ์
Article title: Inheritance of some characters in two cultivars of papaya (Carica papaya L.)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 135
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CARICA PAPAYA; VARIETIES; GENETIC INHERITANCE; FRUITS; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: มะละกอ; พันธุ์; การถ่ายทอดลักษณะ; พันธุกรรม; น้ำหนักผล; รูปร่างผล; ช่องว่างภายในผล; ความหนาเนื้อ; ความแน่นเนื้อ; เปอร์เซ็นต์น้ำตาล
หมายเลข: 002278 KC1901097
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: