‘ในสวนฝัน’ ผสานใจภักดิ์ แด่ อัคราภิรักษศิลปิน การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

Published สิงหาคม 27, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/118563

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ผ่านพ้นไปอย่างงดงาม สำหรับการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศิลปินแห่งชาติ เรื่อง “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่ อัคราภิรักษศิลปิน ซึ่งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โดย คุณหญิงปัทมา สวัสดิ์ตระกูล ในฐานะประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และประธานกรรมการจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ริเริ่มและสนับสนุน ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งการแสดงพิเศษในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบาย “คืนความสุขให้คนในชาติ” ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกด้วย โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557

การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่ อัคราภิรักษศิลปิน ในครั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติทุกสาขาได้ร่วมถ่ายทอดผลงานอันหลอมรวมองค์ความรู้ ศาสตร์ และศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งด้านวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง สร้างสรรค์เป็นการแสดงทางวัฒนธรรม เป็นละครเวทีที่ร้อยเรียงประพันธ์ต่างๆ ของศิลปินแห่งชาติ เชื่อมโยงสอดผสานเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นการถ่ายทอดความงดงามจากวรรณกรรมและบทเพลงของศิลปินแห่งชาติ ลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอผ่านรูปแบบของการแสดงจากวรรณกรรม จิตรกรรม เพลง ละครเวที ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย สร้างสรรค์และประพันธ์การแสดง โดย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และ ชุติมา เสวิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณศิลป์ กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ถ่ายทอดการแสดงโดยศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 3 สาขา รวมทั้งศิลปินรับเชิญอีกหลายท่าน
งานนี้จบลงด้วยความประทับใจ สำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างแพร่หลาย นับเป็นการร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: