มธ.สังสรรค์ยินดี ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติยศ-ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2557

Published สิงหาคม 20, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/117746

วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 80 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมศิษย์เก่าในเครือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556, ผู้ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ และผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ซึ่งภายในงาน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อค่ำวันที่ 8 สิงหาคม 2557

ปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และยังได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการ, ยุทธนา มุกดาสนิท วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, รศ.ดร.โรเบิร์ต เอ็ม.แฮ็คแมน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย ศิริจิตร ทันตแพทยศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์, อ.เผ่าทอง ทองเจือ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และ ศ.ดร.จิโตชิ มิกิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับท่านที่ได้รับเข็มเกียรติยศซึ่งมีสิทธิ์และศักดิ์เหนือดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ อดีตประธานศาลฎีกา สวัสดิ์ โชติพานิช และเป็นประจำทุกปีมอบโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 48 คน, โล่เกียรติยศประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 32 คน, โล่เกียรติคุณแก่อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย 8 คน, กีรตยาจารย์ 2 คน ครูดีเด่น 4 คน และ บุคลากรดีเด่น 3 คน อีกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: