เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ‘ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ’

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/117407

วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพ ในโครงการศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตร ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพ ในโครงการศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะทำงานกำกับติดตามการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้บริหารภาครัฐและเอกชน รับเสด็จ ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557

ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และเพื่อให้คนไทยทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระวิริยอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นชนบททุรกันดาร ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการไว้หลากหลายสาขา เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้อยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ พระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา พระปรีชาสามารถ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม เป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วแผ่นดินไทยและขจรขจายกว้างไกลไปถึงนานาประเทศ โดยภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคกลาง เรื่อง “ทศวรรษแรกของการทรงงาน”, ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน”, ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือ เรื่อง “ด้วยรัก” และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ เรื่อง “เสียงจากแดนใต้”

ทั้งนี้ในรอบปฐมทัศน์ จัดฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ภาคเหนือ เรื่อง “ด้วยรัก” นำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ การอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร การส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน, การอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก, การแก้ปัญหายาเสพติด และภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ภาคใต้ เรื่อง “เสียงจากแดนใต้” นำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล, การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง, การสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีเพลง แพลาเก่อปอ (พระจันทร์ส่องแสง) โดย ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปินดนตรีพื้นเมืองเหนือ และการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพบกมาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: