อายุการเก็บรักษาปลาสีเสียดเค็มทอด

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011866&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช; นัฎฐา คเชนทร์ภักดี
ชื่อเรื่อง: อายุการเก็บรักษาปลาสีเสียดเค็มทอด
Article title: Shelf-life of fried salted snapper queen fish
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 598-607
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
หมวดรอง: J14-Handling, transport, storage and protection of fisheries and aquacultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISH; STORAGE; OXYGEN; ABSORPTION; ORGANOLEPTIC ANALYSIS; FISHERY PRODUCTS; PACKAGING
อรรถาภิธาน-ไทย: ปลา (ผลิตภัณฑ์); การเก็บรักษา; ออกซิเจน; การดูดซึม; การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส; ผลิตภัณฑ์ประมง; การบรรจุหีบห่อ
ดรรชนี-อังกฤษ: DRIED SALTED QUEEN FISH; STORAGE; OXYGEN ABSORBER; ORGANOLEPTIC ANALYSIS; FISHERY PRODUCTS; PACKAGING
ดรรชนี-ไทย: ปลาสีเสียดเค็มทอด; การเก็บรักษา; สารดูดซับออกซิเจน; การทดสอบทางประสาทสัมผัส; ผลิตภัณฑ์; บรรจุภัณฑ์
หมายเลข: 011866 KC4704067
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: