ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

Published สิงหาคม 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=011879&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชลอ ลิ้มสุวรรณ; นิติ ชูเชิด; สุธี วงศ์มณีประทีป; สาธิต ประเสริฐศรี; เกศินี หลายสุทธิสาร; ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์; จริยาวดี สุริยพันธุ์; แก้วตา ลิ้มเฮง
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Article title: Effects of temperature on feeding behavior of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาประมง
Source title : Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 17-20 มี.ค. 2552
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2552
หน้า: หน้า 337-345
จำนวนหน้า: 641 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PRAWNS AND SHRIMPS; FEEDING HABITS; TEMPERATURE; PELLETS; FEEDS; FEEDING; LIGHT REGIMES
อรรถาภิธาน-ไทย: กุ้ง; นิสัยการกินอาหาร; อุณหภูมิ; อาหารเม็ด; อาหารสัตว์; การให้อาหาร; ความเข้มข้นของแสง
ดรรชนี-อังกฤษ: PACIFIC WHITE SHRIMP; LITOPENAEUS VANNAMEI; FEEDING BEHAVIOR; TEMPERATURE; PELLETED FEED; FEEDING; LIGHT REGIMES
ดรรชนี-ไทย: กุ้งขาวแวนนาไม; พฤติกรรมการกิน; อุณหภูมิ; อาหารเม็ดสำเร็จรูป; การให้อาหาร; ความเข้มแสง
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไมที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน นำกุ้งขาว ขนาด 10-12 กรัมเลี้ยงในตู้ทดลองในน้ำที่มีความเค็ม 25 พีพีที จำนวน 18 ตู้ ตู้ละ 10 ตัวเปิดเครื่องให้อากาศตลอดเวลาและปรับอุณหภูมิในแต่ละกลุ่มการทดลองที่อุณหภูมิน้ำ 24+-1,26+-1,28+-1,30+-1,32+-1 และ34+-1 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปกุ้งขาว เบอร์ 4ในปริมาณ 3.3เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวัน วันละ 3 มื้อ(8.00,12.00และ16.00น.)ควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการทดลอง สังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้ง ระยะเวลากินอาหาร การเคลื่อนที่ของ อาหารในลำไส้ การขับถ่ายของเสีย และปริมาณอาหารที่เหลือ พบว่ากุ้งที่เลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำ 24+-1,26+-1 และ 28+-1 องศาเซลเซียส กุ้งมีพฤติกรรมการกินอาหารอย่างช้าๆ และกุ้งอยู่นิ่งที่พื้นตู้ ซึ่งกุ้งที่เลี้ยงที่อุณหภูมิ 24+-1 องศาเซลเซียส อาหารเริ่มเข้าไปยังลำไส้จนเต็มใช้เวลา 50-55 นาที และเริ่มขับถ่ายของเสียจนกระทั่งลำไส้ว่างในนาทีที่ 225-240 หลังจากให้อาหาร 2 ชั่วโมง พบว่ามีอาหารเหลือในปริมาณ 35.56 -70 เปอร์เซ็นต์ ของอาหารที่ให้ในแต่ละมื้อ ส่วนกุ้งที่เลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำ 30+-1,32+-1 และ 34+-1 องศาเซลเซียส กุ้งจะว่ายวนรอบตู้ ตลอดเวลาในขณะที่กินอาหาร ซึ่งกุ้งที่เลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำ 34+-1 องศาเซลเซียส อาหารเริ่มเข้าไปในลำไส้จนลำไส้เต็มใช้เวลาอย่างรวดเร็วในนาทีที่ 15-20 และกินอาหารหมดทุกมื้อในระยะเวลา 60-72 นาที และเริ่มขับถ่ายของเสียออกจากตัวจนลำไส้ว่างในนาทีที่ 135-140 ซึ่งกุ้งที่เลี้ยงที่อุณหภูมิ 34+-1 องศาเซลเซียส นี้ พบว่าลำไส้กุ้งมีสีดำเข้มมากกว่ากุ้งที่เลี้ยงที่อุณหภูมิอื่น ซึ่งกุ้งที่มีลำไส้สีจางสุดเมื่อลำไส้เต็มคือกุ้งที่เลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำ 24+-1 องศาเซลเซียส
หมายเลข: 011879 KC4704037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: