BKI มอบทุนทางปัญญา พัฒนาจิตใจ ปลูกจิตอาสาพัฒนานักเรียนทุน

Published สิงหาคม 4, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/115406

วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ชัย โสภณพนิช ประธาน กก.และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน รุ่นที่ 21

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และ มูลนิธิวัดดอยธรรมเจดีย์ รุ่นที่ 21 โดยชัย โสภณ

พนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนทุน จำนวน 27 คน รวมทุนการศึกษาจำนวน 1.8 ล้านบาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร อีกทั้ง บริษัทฯได้นำนักเรียนทุนและจิตอาสากว่า 70 คน ลงพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยร่วมกันทาสีห้องสมุดและอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคำมืด ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นอกจากนี้ นักเรียนทุน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 48 คน ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากับพระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือ  พระอาจารย์แบน ธนากโร เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ ตลอดจนช่วยเหลืองานต่างๆ ภายในวัด อาทิ  กวาดพื้นบริเวณรอบๆ วัด ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ และกุฏิ เป็นต้น

สำหรับทั้ง 3 กิจกรรม เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไปแล้ว จำนวน 429 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษากว่า 68 ล้านบาท ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้เพื่อเป็นทุนทางปัญญาให้แก่เยาวชนของชาติ และการพัฒนาจิตใจตามแนวทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาของนักเรียนทุนที่ออกไปทำงานพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือสังคมอย่างไม่หวังผลตอบแทน เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งปัญญาและจิตใจที่ดีงามต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  • ชัย โสภณพนิช ประธาน กก.และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน รุ่นที่ 21
  • กิจกรรมค่ายธรรมะ ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
  • นักเรียนทุนออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
  • แต่งแต้มสีสันให้อาคารเรียนและห้องสมุด
  • ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดลานวัด
  • ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียน
  • ผู้ใหญ่ใจดีจาก BKI แจกขนมแก่น้องๆ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: