เกษตรฯ ‘คืนความสุข สู่ประชาชน’ – หลากเรื่องราว

Published สิงหาคม 3, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันพุธ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

งาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” งานดี ๆ ที่ให้รอยยิ้มและความอิ่มสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ นับเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของ 18 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯและขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อขานรับนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เติมเต็มความสุขของประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนการฟื้นความเชื่อมั่นระหว่างคนในสังคมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในอนาคต

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการคืนความสุขให้ประเทศตามนโยบายของ คสช. เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับรากหญ้า ท้องถิ่น ภูมิภาค จนถึงประเทศชาติ

โดยเฉพาะนโยบายของ คสช. ที่กำหนดนโยบายการบริหารงานไว้ 4 ประการ คือ 1) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2) ทำให้เศรษฐกิจพื้นฐานเดินต่อไปได้  3) สร้างความปรองดองในชาติ 4) ปฏิรูปการทำงานให้รวดเร็วและฉับไว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกี่ยวข้องตั้งแต่ปัจจัยการผลิต ดิน น้ำ เมล็ดพันธุ์ จนผลิตเรียบร้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการ การจัดจำหน่าย สู่การบริโภคที่ปลอดภัย จึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ประเทศชาติ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังมีแผนจะจัดงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้ง ในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนอีกด้วย

“กระทรวงเกษตรฯ เชื่อมั่นว่า การจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน จะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดแก่พี่น้องประชาชน ลดความหวาดระแวงระหว่างกันของคนในสังคม ตามนโยบายคืนความสุขให้ประเทศของ คสช.

นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชน ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน และจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคายุติธรรม เป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้รับความบันเทิงจากกิจกรรมบนเวทีตลอดงาน อีกมิติหนึ่งก็เป็นช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิต การคืนความสุขในครั้งนี้จึงครอบคลุมประชาชนในหลายภาคส่วน หลายอาชีพ กระจายทั่วทั้งประเทศอีกด้วย” นายชวลิต  กล่าว

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  นอกจากกิจกรรมคืนความสุขที่จัดไปแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีแผนที่จะร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมพลังเพื่อร่วมกันจัดงานคืนความสุขให้กับประชาชนคล้ายแบบนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้นำสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เช่น ข้าว ไข่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายในราคายุติธรรม ซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจมาจับจ่ายหาซื้อกันอย่างหนาแน่น ถือเป็นความภูมิใจของชาวสหกรณ์ที่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมคืนความสุขในครั้งนี้

สำหรับใครที่พลาดงานในครั้งนี้   เตรียมพบกับงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” ที่จัดโดยขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศได้ในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่จะถึงนี้…โปรดคอยติดตาม.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: