สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต… นำร่องกรุงเทพฯ-ปริมณฑล – บอกกล่าวเล่าขาน

Published สิงหาคม 3, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันจันทร์ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

จากนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ที่มีหลักการชัดเจนในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการควบคุมราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิต ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร 8 ชุด กว่า 150 นาย สุ่มตรวจปัจจัยการผลิตในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรออกตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการผลิตปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้สินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่สูงเกินไป ขณะเดียวกันจะเสริมการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตว่ามีการลดราคาหรือจำหน่ายตามประกาศราคาแนะนำของกรมการค้าภายใน รวมถึงมีการทำป้ายประกาศเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตที่ชัดเจนด้วยหรือไม่ สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบของสารวัตรเกษตรนั้นจะดำเนินการทั่วประเทศ แต่ในเบื้องต้นจะตรวจสอบในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล 13 จังหวัด รัศมี 200 กม. เช่น สุพรรณบุรี ชัยนาท สมุทรปราการ ราชบุรี นครนายก เป็นต้น เนื่องจากเป็นแหล่งต้นน้ำของผลผลิตปุ๋ย สารเคมีเกษตรที่สำคัญถึง 90% ที่กระจายไปจำหน่ายทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการโรงงานผลิตปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์พืช  ซึ่งมีสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อเป็นการซักซ้อม และทำความเข้าใจร่วมกันในการสนับ สนุนนโยบายภาครัฐในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรตามมติ คสช. ให้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ทางสมาคมต่าง ๆ จะรวบรวมรายชื่อร้านค้า และจุดจำหน่ายที่อยู่สมาคมฯ มายังกรมวิชาการเกษตร เพื่อจัดทำเป็นคู่มือแหล่งจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและลดราคาตามโครงการลดต้นทุนเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรต่อไป

ด้าน นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่กรมวิชาการเกษตรซึ่งดูแลพระราชบัญญัติที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คือ พระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืชนั้น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด พบว่า มีคดีที่สิ้นสุดแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนลดลง โดยผลการดำเนินการจับกุมผู้ผลิตและจำหน่ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีจำนวน 15 ราย ของกลาง 7,570  ตัน มูลค่า 113 ล้านบาท เป็นคดีปุ๋ยจำนวน 11 ราย มูลค่า 80 ล้านบาท วัตถุอันตรายปลอม 4 ราย มูลค่า 32 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นได้ว่ามาตรการเสริมของกระทรวงเกษตรฯ ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบและปราบปราม จะทำให้การกระทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างรวดเร็วแน่นอน.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: