‘คิดถึงท่านเภา’ ปูชนียบุคคลตัวอย่าง คุณงามความดียังคงตรึงอยู่ นำเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่

Published กรกฎาคม 30, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/114516

วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน (ภริยาคู่ชีวิต พล.ต.อ.เภา สารสิน) พร้อมด้วยลูกชาย-สะใภ้ กลินท์-เพชรพริ้ง สารสิน, พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน, กนิษฐ์-อมรา สารสิน และ หลานๆ กรวิช-พริ้มเพรา-กลิกา-ชนิภา-ปรินทร์-อนพัช สารสินเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของ พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตอธิบดีกรมตำรวจ ในการช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่มาโดยตลอด ศรีภริยา ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน และลูกๆ จัดงานระลึกถึง “พล.ต.อ.เภา สารสิน” ตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆ โดยเฉพาะน้องๆ ที่บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่เป็นประจำทุกปี บอกขอกินข้าวด้วยอย่างเคย ทุกวันที่ 18 ก.ค. ของปี ตรงกับวันเกิดของท่านเภา เพื่อนำเงินบริจาคเข้ามูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน ในธีมงาน “คิดถึงท่านเภา” ปูชนียบุคคลตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง ถึงแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้ว แต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านยังคงอยู่ในใจของทุกคน โดยท่านเคยเป็นประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งภายในงานนี้ ลูกชายทั้ง 3 พร้อมลูกสะใภ้ กลินท์-เพชรพริ้ง สารสิน, พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน และ กนิษฐ์-อมรา สารสิน ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อค่ำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ท่ามกลางเพื่อนรักคนสำคัญอย่าง อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะตำรวจและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือกันมานาน ตลอดจนเพื่อนสนิทมิตรสหายที่รักท่านเภามาร่วมบริจาคเงินอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้เหมือนเช่นเคยทุกปีที่ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินสมทบทุน 1 ล้านบาท ให้กับ กองทุนมูลนิธิ “ฯพณฯ พจน์ สารสิน”
ทั้งนี้ผู้ล่วงลับ พล.ต.อ.เภา สารสิน จัดตั้งสถานสงเคราะห์บ้านตะวันใหม่ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูและการพัฒนาสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการติดยาเสพติด ซึ่งได้รับการบำบัดรักษาเบื้องต้นแล้ว และได้ดำเนินการตั้งแต่ เมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ในระยะแรกบ้านตะวันใหม่ มุ่งเน้นการดำเนินการแก้ไขไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการติดยาเสพติด โดยใช้แนวคิดชุมชนบำบัด เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ให้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีของสังคมเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป แต่ต่อมา มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ พิจารณาเห็นว่าการที่บ้านตะวันใหม่เปิดให้บริการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาติดยาเสพติดเพียงกลุ่มเดียว ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น มูลนิธิฯ จึงได้ปรับนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการใหม่โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไปที่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการติดยาเสพติดควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินการป้องกันปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ซึ่งมูลนิธิฯ คิดว่าน่าจะทำให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด โดยบ้านตะวันใหม่ได้นำเอาแนวคิดทักษะชีวิต มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ให้มีร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์ สามารถเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับตัวเองได้ และในขณะเดียวกันก็ให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละบุคคล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคลด้วยมีคุณภาพที่ดี และเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 • ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน (ภริยาคู่ชีวิต พล.ต.อ.เภา สารสิน) พร้อมด้วยลูกชาย-สะใภ้ กลินท์-เพชรพริ้ง สารสิน, พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน, กนิษฐ์-อมรา สารสิน และ หลานๆ กรวิช-พริ้มเพรา-กลิกา-ชนิภา-ปรินทร์-อนพัช สารสิน
 • ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน กับ ลูกชาย-กลินท์ สารสิน ต้อนรับ อดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน, ดารณี-ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์,ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
 • ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน พร้อมด้วยลูกชายทั้ง 3 กลินท์-พล.ต.ต.ชินภัทร-กนิษฐ์ สารสิน
 • อดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน,พล.ต.อ.โกวิท-ดวงใจ ภักดีภูมิ, พล.ต.ท. ประกาศ-คุณหญิงผะอบทิพย ศาตะมาน, มี พล.อ.สุภัทร-สุมพร สารสิน ต้อนรับ
 • สุกิจ-สุภีร์ หวั่งหลี,ดารณี-ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์,ไพเราะ ตู้จินดา,ผาณิต พูนศิริวงศ์ และ เพชร-นฤมล หวั่งหลี
 • คู่เศรษฐีใจบุญ : เจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี,สุกิจ หวั่งหลี และ สุทัศน์ เตชะวิบูลย์
 • สุจินต์ หวั่งหลี ร่วมสมทบทุนมูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน
 • โพธิพงษ์-ยุพา ขอร่วมบริจาคสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่
 • พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รักษาการ ผบ.ตร.กับ ภริยา รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ กนิษฐ์ สารสิน, อารสา อัมพรพงษ์
 • สุนทร อรุณานนท์ชัย,กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น, ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม
 • อดีต ผบ.ตร. พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
 • พล.ท.อภิชาติ-พ.อ.หญิงรัชนี-พิมาลา โสดสถิตย์, ไพเราะ ตู้จินดา, ผาณิต พูนศิริวงศ์
 • ศักดิ์ทิพย์-ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ ท่ามกลางครอบครัว “ท่านเภา”
 • ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ
 • กลินท์ สารสิน กับ กลิกา-ปรินทร์ สารสิน ต้อนรับ วิฑูรย์- จันทนา ว่องกุศลกิจ
 • วิเชียร เอมประเสริฐสุข มอบเงินบริจาคสมทบทุนด้วย
 • รับมอบเงินบริจาคจาก พล.ต.อ.วุฒิ พัวเวส มี กลินท์-พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน เป็นสักขีพยาน
 • จากม.ขอนแก่น : ผศ.ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี, รศ.ดร. วินิจ ชินสุวรรณ, รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม, รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย, ผศ.ลิขิต อมาตยคง,รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, รศ.นพ.ถวัลวงศ์ รัตนศิริ และ บัญชา พระพล
 • วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ มอบเงินสมทบทุนด้วย
 • ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 • เรืองชัย-จันทนา-สุธาสินี จิตรกุล ร่วมถ่ายภาพกับ กนิษฐ์-ท่านผู้หญิงถวิกา-กลินท์ สารสิน
 • ธนศักด์-การะเกด วหาวิศาล และ พล.อ.สุภัทร-สุมพร สารสิน
 • นพ.มารุต มัสยวาณิช, พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน, ชัชวิน-ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์, กนิษฐ์-อมรา สารสิน
 • กนิษฐ์ สารสิน ต้อนรับ พล.ต.ต.นพ.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์, พล.ต.ต.สุรพล เกษประยูร, พล.ต.ต.สมบูรณ์ ตันตระกูล
 • ทพ.พิทักษ์-นดล ไชยเจริญ
 • วิภาดา โทณวณิก, พัชรดา ซอโสตถิกุล
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: