กรมชลประทานยันรับมือน้ำหลาก ชี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมรับฤดูฝน

Published กรกฎาคม 29, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/114086

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 20.09 น.
11408624 ก.ค.57 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมใน การรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2557 โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ประกอบด้วย ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทุ่งพระยาบรรลือ และทุ่งพระพิมล โดยทุ่งพระพิมลเป็นทุ่งตอนล่างสุดติดเขตกรุงเทพฯ จากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 กรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างถนน เป็นคันกั้นน้ำเชื่อมต่อกับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ ในส่วนของ กรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจะ ทำให้การบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการบริหารจัดการของทุ่งพระพิมล จะรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนเข้าสู่คลองพระพิมล เพื่อระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำด้านทิศใต้ของคลองพระพิมล จำนวน 9 แห่ง ผ่านคลองต่างๆ ตามแนวเหนือ – ใต้ ลงสู่คลอง มหาสวัสดิ์ และระบายออกทางด้านใต้คลองมหาสวัสดิ์ เข้าสู่คลองสุคต คลองบางเตย และคลองสามบาท จังหวัดนครปฐม คลองทวีวัฒนา คลองซอย คลองคูเวียง คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองโพธิ์ และคลองควาย เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งที่ประตูระบายน้ำต่างๆ รวมจำนวน 62 เครื่อง อยู่ทางฝั่งแม่น้ำท่าจีน จำนวน 57 เครื่อง และทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 5 เครื่อง มีประสิทธิภาพการระบายน้ำรวม 17.7 ล้าน ลบ.ม./วัน รวมทั้งสำรองเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กไว้ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ได้ขุดลอกคลอง จำนวน 3 สาย ได้แก่ คลองพระมอพิสัย คลองสถาพรพัฒนา คลองสว่างอารมณ์ และกำจัดวัชพืชในคลองสายหลัก ได้แก่ คลอง พระพิมล คลองโยง-บางใหญ่ คลองมหาสวัสดิ์ และคลองทวีวัฒนา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลากประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี กรมชลประทานจะทำการควบคุมระดับน้ำของคลองในทุ่งพระพิมลให้ต่ำกว่าระดับเก็บกักประมาณ 30 เซ็นติเมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ และใช้อาคารชลประทานในการควบคุมการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา ตามจังหวะน้ำทะเลขึ้น-ลง และถ้าระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าด้านในคลองจะปิดบานประตูระบายน้ำทั้งหมด และทำการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำในทุ่งออกสู่แม่น้ำแทน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: