การคัดเลือกสารยับยั้งจุลชีพจากสารสกัดฟองน้ำทะเล บริเวณหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

Published กรกฎาคม 28, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009695&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ฤทธิรงค์ พรหมมาศ; พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกสารยับยั้งจุลชีพจากสารสกัดฟองน้ำทะเล บริเวณหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
Article title: Screening for antimicrobial substances of marine sponge extraction from the Chang Islands, Trad province
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 562-569
จำนวนหน้า: 644 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: L50-Animal physiology and biochemistry
หมวดรอง: L73-Animal diseases
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SPONGES; EXTRACTS; EXTRACTION; ANTIMICROBIALS; ANTIMICROBIAL PROPERTIES; EFFICIENCY; DISEASE CONTROL; THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ฟองน้ำ; สารสกัด; การสกัด; ยาต้านจุลชีพ; คุณสมบัติของยาต้านจุลชีพ; ประสิทธิภาพ; การควบคุมโรค; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ฟองน้ำทะเล; สารสกัด; การสกัด; สารยับยั้งจุลชีพ; การคัดเลือก; ประสิทธิภาพ; การรักษาโรค; หมู่เกาะช้าง; จ.ตราด
บทคัดย่อ: จากการศึกษาฟองน้ำทะเลที่เก็บจากบริเวณหมู่เกาะช้าง จ.ตราด 19 ชนิด ที่นำมาสกัดด้วย methanol-toluene (3:1 v/v) พบว่าสารสกัดจากฟองน้ำ 14 ชนิด (ร้อยละ 73.68) มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลชีพที่เป็นสาเหตุของโรคในมนุษย์ พืช และกุ้งทะเล โดยสารสกัดจากฟองน้ำทะเลที่มีคุณสมบัติยับยั้งจุลชีพที่น่าสนใจ ได้แก่ Chang01 เนื่องจากสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพได้ในวงกว้างถึง 11 ชนิด และยังเป็นสารสกัดชนิดเดียวที่สามารถยับยั้ง Enterococcus faecalis, Rolstonia solanacearum, Vibrio clolerae และ Vibrio flavialis ได้ ส่วนสารสกัดจากฟองน้ำ Chang08, Chang09, Chang17 และ Chang19 สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger, Microsporum gypseum และ Trichophyton mentagrophyte ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการยับยั้งจุลชีพของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากฟองน้ำทะเลมาพัฒนาไปใช้ประโยชน์เป็นเวชภัณฑ์เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทั้งในมนุษย์ พืช และกุ้งทะเลได้
หมายเลข: 009695 KC4404065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: