ขยายศูนย์บริการข้อมูลศก.เกษตร สศก.จัดทำนำร่อง120จุดทั่วประเทศ

Published กรกฎาคม 19, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/113032

วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.
113407นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร (ศบก.) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญระดับประเทศ แบบ One Stop Service ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น สศก. มีเป้าหมายในการขยายศูนย์บริการดังกล่าวไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตในส่วนภูมิภาค ในรูปแบบศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต (ศบข.) รวมถึงยังมีเป้าหมายขยายศูนย์บริการไปยังสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจการเกษตรอาสาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) อีกด้วย ซึ่งในปี 2557 ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ให้บริการจำนวน 120 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้การบริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกล โดยเกษตรกรสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรในทุกระดับ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สศก. จึงได้จัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อก้าวสู่การเกษตรยุคใหม่ ปี 2557 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 -10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำ ศบก.  ศบข. และ ศบอ.  รวมกว่า 150 คน  ได้เสริมความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างเกษตรกร ภาคราชการ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศร่วมกัน ซึ่งคาดว่าการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรทุกระดับ ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรเพื่อก้าวสู่การเกษตรยุคใหม่ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ได้เปิดดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ แบบเบ็ดเสร็จ มีกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรและประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรจากส่วนกลางได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 5006 หรือทางเวบไซต์ http://infoservice.oae.go.th หรือติดต่อขอรับข้อมูลโดยตรงได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และ E-mail:  infoservice@oae.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: