‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’กำชับขรก. เร่งแก้ปัญหาข้อบกพร่องทั่วปท.

Published กรกฎาคม 6, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/110023

วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 10.43 น.

11050227 มิ.ย.57 ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการเรียกสหกรณ์จังหวัด และหัวหน้าส่วนตรวจการสหกรณ์ทั่วประเทศ เข้าทำการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อแนวทางปฏิบัติ และการแกปัญหาบกพร่องของสหกรณ์ โดย นายจุมพล ได้กำชับให้ให้หัวหน้าส่วนตรวจการสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบสหกรณ์ในพื้นที่ของตนทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องสหกรณ์ ให้ทำงานในการช่วยเหลือสมาชิกให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การู้ปัญหาภาคการเกษตรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนปัญหาของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ยอมรับว่าบางสหกรณ์มีปัญหาต่อการพัฒนาสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จะต้องเร่งเข้าไปดำเนินการตรวจสอบให้รวดเร็ว อย่ารอให้เป็ภาระของคนอื่นและปัญหาที่เกิดขึ้น ตนไม่อยากให้ทุกคนโยนภาระให้คนอื่น โดยเฉพาะคนที่ใกล้เกษียรอายุราชการ อย่ารอคนใหม่ที่กำลังมา ถือว่าธุระตัวเองไม่ใช่เพราะใกล้ไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ต้องเร่งแก้ปัญหาให้การพัฒนาระบบสหกรณ์เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องร่วมมือในการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ หากเราเร่งรัดในการแก้ปัญหาได้จะทำให้แก้ปัญหาภาคการเกษตรได้ โดยสหกรณ์ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาภาคการเกษตร โดยที่ผ่านมาทาง คสช.ได้กำชับให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา โดยเฉพาะเรื่องปัจจัยการผลิตที่มีการจำหน่ายผ่านสหกรณ โดยอาจจะมีการให้สินเชื่อในส่วนของสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการรวบรวมข้าวเปลือก เพื่อจำแปรูปจำหน่ายให้กับประชาชน โดยให้สหกรณ์ในจังหวัดเข้าไปดูสหกรณ์ที่มีศักยภาพที่สามารถทำได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยชาวนาได้ราคาข้าวที่ดีขึ้นอีกทาง

“อยากให้สหกรณ์จังหวัดเข้าไปดูว่าสหกรณ์ไหนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการทำงานในการรวบรวมข้าว เพื่อแปรูปซึ่งจะเป็นช่องทางในการช่วยเหลือชาวนาที่มากกว่าการที่จะให้เขาเอาข้าวไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางอย่างเดียว ขณะเดียวกับก็จะเป็นผลดีกับสมาชิกสหกรณ์ เพราะหากเขาได้กำไลก็จะทำให้สมาชิกได้รับการปัญผลมากขึ้นตามมาด้วย” นายจุมพล กล่าว

นอกจากนี้ นายจุมพล ยังกำชับให้สหกรณ์จังหวัดเข้าไปจับตามองสหกรณ์ที่เคยมีประวัติการทุจริต ในการจำหน่ายปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ โดยอย่างให้เกิดปัญหาเด็ดขาด ซึ่งจะต้องร่วมมือกับหน่วยงายที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบร่วมกัน ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: