กรมข้าวรุกตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว แก้ปัญหาผลผลิตต่ำ

Published กรกฎาคม 6, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/109737

วันพุธ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 14.52 น.

110502

25 มิ.ย.57 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปัจจุบันชาวนาได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง จากการจำหน่ายข้าวซึ่งมีราคาต่ำลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก  จึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิต  ไม่ว่าจะเป็นการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไป  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  หรือการใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงเป็นต้น
นอกจากการดำเนินการดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงแล้ว  ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพถือเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็น หากเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพาะปลูก สามารถลดอัตราการใช้ลงได้  เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจะมีความงอกสูง  เมื่อเทียบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไป  และยังส่งผลให้ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มปริมาณและคุณภาพ สามารถขายได้ราคาดีอีกด้วย
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  สนใจมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นเรื่อยๆ  สาเหตุจากความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกมากถึงปี ละกว่า 1  ล้านตัน  แต่ผู้ประกอบการมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแตกต่างกัน  บางรายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตและจำหน่ายมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน  ในขณะที่บางรายผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพต่ำ  รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่กฎหมายกำหนดผู้ประกอบการเหล่านี้ สร้างความเสียหายให้แก่ชาวนาเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของชาวนาด้วย
ทั้งนี่ กรมการข้าวตระหนักถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวของชาวนา จึงได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงธุรกิจ  เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาที่มีศักยภาพ ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ  ในวันที่  27  มิถุนายน  2557  ณ  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าทราย  ตำบลนากลาง  อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทราบถึงกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้อง  พร้อมทั้งได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้การควบคุมกำกับของชมรมผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทาง ให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภค
นอกจากนี้ในงานยังจัดให้มีการเสวนา ให้ความรู้ด้านกฎหมายเมล็ดพันธุ์ โดยตัวแทนภาคราชการ และผู้ประกอบการภาคเอกชน เน้นหนักด้านการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมประกาศเดินหน้าติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ  เพื่อให้ชาวนาได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึง  โดยบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างจริงจัง กับร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพต่ำ  ที่ส่งผลให้ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันดังกล่าวด้วย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: