“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 57 ชวนช็อปสินค้าหลากหลายถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/109441

วันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ (แถวนั่ง) ฉัตรชัย พรหมเลิศ กก., อาทร จันทวิมลรองประธาน, ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร รองประธาน, ศาสตราภิชาน ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธาน, พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ฯ รองประธาน, อภัย จันทนจุลกะ รองประธาน (แถวหลัง) ฐานิสา ศิริถาพร, นงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ กก.และผช.เลขาธิการ, ผาณิต พูนศิริวงศ์ กก., ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชรโรทัย กก., สายสม วงศาสุลักษณ์ กก., ประกาย อติแพทย์ กก. และฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล

“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 57 ชวนช็อปสินค้าหลากหลายถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2557

ภายใต้แนวคิด “ยกระดับชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”

คึกคักไปด้วยผู้คนอย่างล้นหลาม สำหรับงานวันแรกของ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 57 ปีนี้มาในแนวคิด “ ยกระดับชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธอสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ และการไปช่วยเหลือสนับสุนนและส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนได้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และนวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557

ซึ่งในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 57 โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ และ ผู้สนับสนันการจัดงาน รศ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.อุษณีย์ ลีรวัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ, ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน , ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการตลาด และ คณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นทรงประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และเสด็จทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเปิดงาน ต่อด้วยเสด็จโซนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พาวิลเลี่ยน ทอดพระเนตรสินค้าในพระองค์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยทรงสาธิตการแกะขนมครกข้าวไรซ์เบอรรี่ ก่อนจะเสด็จทอดพระเนตรนวัตกรรมต่างๆ แปลงสาธิตแบบเกษตรอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยพอเพียง, การทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปฏิวัติการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในกระถาง และร้านค้าต่างๆ ภายในงาน

บรรยากาศภายในงานนอกจากจะมีการออกร้านค้ามากมายแล้ว ยังมีการสาธิตและถ่ายทอดนวัตกรรมการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่ประเภทร้านอาหาร- ของทานเล่น อาทิ ข้าวแกง ไรซ์เบอร์รี่, ขนมจีนไรซ์เบอร์รี่, ขนมครกไรซ์เบอร์รี่,คุกกี้ ขนมปัง เอแคร์ไรซ์เบอร์รี่ ทั้งหมดนี้จะอยู่ในพื้นที่โซนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พาวิลเลี่ยนนอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้นำการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โดยปลูกในกระถาง ข้าวต้นเดียว System of Rice Intensification: SRI อายุ 1 เดือนครึ่ง มาจำหน่ายในกระถางละ 100 บาท พร้อมเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย มีจำนวนจำกัดเพียง 6,000 ต้นเท่านั้น ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับชาวนาที่นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปปลูกทางมูลนิธิฯ ยังรับซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ในราคาตันละ 25,000 บาท อีกด้วย สำหรับภายในงานได้แบ่งเป็น 11 โซน ประกอบด้วย โซนฟ้าเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พาวิลเลี่ยน เป็นโซนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, โซนฟ้าบันดาล จำหน่ายสัตว์เลี้ยง, โซนหยาดน้ำฟ้าพฤกษางาม จำหน่ายต้นไม้, โซนเรือนงาม จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์, โซนหนึ่งฟ้าตะวัน จำหน่ายสินค้าโอทอป, โซนฟ้างามตลาดน้ำเกษตร, โซนฟ้าชวนช็อป, โซนชวนชิม, โซนมหัศจรรย์วันฟ้าเปิด, โซนฟ้าจรดดิน, โซนอิ่มอร่อย – ลอยฟ้า จึงขอเชิญชวนประชาชน เลือกชมและเลือกช็อปสินค้าในพระองค์ รวมไปถึงสินค้าโซนต่างๆ ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 57 ตั้งแต่วันนี้- วันที่ 29 มิถุนายน 2557

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: