“ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ซีพีเอฟ ชวนชาวชุมชน สร้างผืนป่ายั่งยืน

Published มิถุนายน 26, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/109257

วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.
“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก” คำขวัญของจังหวัดชุมพร ที่เป็นเหมือนหน้าด่านก่อนมุ่งสู่ภาคใต้ โดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามรวมถึงอาหารทะเลแสนอร่อย หากแต่วันนี้จุดหมายของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่การเที่ยวชมธรรมชาติหรือลิ้มรสอาหาร แต่หมุดหมายในครั้งนี้อยู่ที่ริมทะเลบริเวณอ่าวบางสน หมู่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อร่วมลงเลนลุยโคลนปลูกโกงกางในโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” กับชาวจิตอาสาหัวใจรักษ์โลกที่มารวมตัวกันบนผืนทรายอ่าวบางสน

น้องโก้ศสิวงษ์ ธรรมรักษา จิตอาสาตัวน้อยจากโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ บอกว่าวันนี้ตั้งใจและตื่นเต้นที่จะได้ร่วมปลูกป่ากับทุกคน  เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ประทับใจและจะจดจำไปตลอด “ที่โรงเรียนสอนให้รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของป่าไม้ การปลูกป่าชายเลนในวันนี้ก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อน ปู ปลา กุ้ง ก็จะมากขึ้น ชาวบ้านก็จะมีอาหารทาน กิจกรรมนี้ดีมากๆ อยากชวนให้ทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เยอะๆ พื้นที่สีเขียวจะได้เพิ่มขึ้น โลกเราจะได้เย็นลงครับ”

เมื่อได้พูดคุยกับพ่อเมืองชุมพร พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร ที่มาเป็นประธานเปิดโครงการ บอกว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มาร่วมปลูกป่า เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ซีพีเอฟจัดขึ้นและยังคงเห็นความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน ส่วนราชการ และชาวชุมชนทุกคน โครงการปลูกป่าชายเลนนี้จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้มากขึ้น จะ0ได้แหล่งอาหารจากธรรมชาติที่สมบูรณ์สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบนี้ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ส่วน โสพจน์ ธรรมรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว ในฐานะเจ้าบ้านเล่าว่า อ่าวบางสน คือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเกย์ เมื่อปี 2532 ความเจ็บปวดดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวชุมพร สภาพแวดล้อมและธรรมชาติชายฝั่งทะเลทั้งหมดก็ถูกคลื่นลมถาโถมกระหน่ำจนไม่เหลือความสมบูรณ์เลย

แม้แต่น้อย ชาวบ้านใช้เวลามากกว่า 1 ปีกว่าจะพลิกฟื้นสภาพบ้านเรือน ความเป็นอยู่ อาชีพ และฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ผู้ใหญ่โสพจน์ บอกว่า ที่ผ่านมากิจกรรมปลูกป่าไม่ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆ มากนัก บางบริษัทเข้ามาทำแล้วก็ทิ้งไปไม่กลับมาดูแล ต้นโกงกางจึงยืนต้นตายหรือเติบโตได้ไม่ดีนัก เพิ่งจะมีซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้ามาทำโครงการอย่างจริงจังต่อเนื่องและวัดผลได้ ที่สำคัญคือการดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และมีจิตสำนึกหวงแหนป่าไม้ ขณะเดียวกันยังกลับมาดูแลต้นกล้าที่ได้ปลูกไว้ ทั้งการซ่อมแซมต้นกล้าที่อาจตายไปเพราะคลื่นลมแรงจึงไม่สามารถหยั่งรากลึกสู่ดินเลนได้ หรือแม้แต่การขูดหอยหรือเพรียงที่เข้ามาทำลายกล้า ทำให้ป่าชายเลนที่ซีพีเอฟเป็นโต้โผชวนเชิญชาวชุมพรร่วมปลูก เติบโตและมีอัตรารอดสูง จนกลายเป็นต้นกล้าที่เติบใหญ่ดังที่เห็นทุกวันนี้

ด้าน น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาตร์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวเพิ่มเติมมว่า ซีพีเอฟ จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาคม เดินหน้าโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” นำร่องใน จ.ชุมพร โครงการนี้เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการจัดการป่าชายเลนประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 1.52 ล้านไร่ ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมเครือข่ายในการอนุรักษ์คุ้มครอง และป้องกันป่าชายเลน “เรายืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน  ซึ่งเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิต ด้วยการสานต่องานปลูกป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ผ่านความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้ความสำคัญในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือเชิงบูรณาการสร้างจิตสำนึกและในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูปาชายเลนเพื่อการรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ซีพีเอฟตั้งเป้าปลูกป่าชายเลนยั่งยืน นำร่องในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่งของ จ.ชุมพร จ.ระยอง จ.สมุทรสาคร จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงา พื้นที่ปลูกป่าใน อ.ปะทิว จะครอบคลุมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนใน ต.ชุมโค ต.บางสน และ ต.ทะเลทรัพย์ รวม 560 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ จำนวน 40 ไร่ และพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 520 ไร่ กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ปลูกใหม่ จำนวน 10 ไร่ กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ไม่เพียงช่วยสร้างผืนป่าที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: