ฉีดวัคซีนสุนัขบ้าชุมชนรอบพระตำหนักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯ

Published มิถุนายน 18, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/108225

วันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.
นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับพระมหา-กรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชานุญาต จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราช-สมภพ โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย ถนนสุโขทัย 13 เขตดุสิต กทม.

นายทฤษดี กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ชุมชนรอบพื้นที่เขตพระราชฐานแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นปัญหาสาธารณสุข คนและสัตว์ที่ติดโรคจะแสดงอาการของโรคนี้และจะเสียชีวิตทั้งหมด โดยในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกราว 55,000 คน ขณะที่ประเทศไทยในปี 2553 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิต จำนวน 14 ราย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนคนและสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้ในพื้นที่ กทม. กรมปศุสัตว์จึงจัดให้มีโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ ชุมชนรอบพื้นที่เขตพระราชฐานวังศุโขทัย เขตดุสิต ชุมชนรองพื้นที่เขตพระราชฐานวังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับหน่วยบินเดโชชัย 3 เขตดอนเมือง โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และรักษา สัตว์ป่วย จากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้สุนัขแมวได้รับวัคซีนครอบคลุมอย่างทั่วถึง ประชากรสุนัขแมวได้รับการควบคุมโดยผ่าตัดทำหมัน ซึ่งเป็นการลดปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัขและแมวในที่สาธารณะ และยังปลูกฝังให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงของประชาชนจากการสัมผัสเชื้อจากสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ซึ่งโครงการนี้เคยได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินการแล้วในปี 2556 และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และต้องการให้ดำเนินการอีก เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: